Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Musikskolen hjælper til, når musikvalgfaget i folkeskolen udvikles

Forfatter: Marie Weiergang
Af Marie Weiergang, PR medarbejder Frederikshavn Musikskole

Musikskolen i Frederikshavn Kommune har indgået et samarbejde med de folkeskoler i Frederikshavn Kommune, der har musikvalgfag i 7. og 8. klasse – og det er en stor succes.

Der er flere skoler i Frederikshavn Kommune, der tilbyder musik som valgfag i deres 7. og 8. klasser. Når eleverne vælger musik som valgfag, skal de have faget i to år og afslutte med en eksamen i 8. klasse. Musikskolen har nu dannet et netværk for musikvalgfagslærerne på de involverede skoler og nogle af underviserne på musikskolen. Den overordnede idé med netværket er at skabe bedre forudsætninger for samarbejde imellem skoler og musikskolen. Formålet er at give mulighed for sparring og udvikling af nye idéer, samt at optimere det indhold, der udgør undervisningen på valgfagsholdene.

Musikskolen har nogle muligheder, som folkeskoler ikke har

Musikskolen er det naturlige sted for skolerne at gå hen for at få sparring omkring de musiske og pædagogiske udfordringer, de støder på omkring det nye valgfag i musik i 7. og 8. klasse. I Musikskolen findes højtuddannede underviser med specifikke instrumentkompetencer, som også virker som aktive musikere i forskellige sammenhæng. Underviserne i Musikskolerne er således alle allerede faglige eksperter på de mål, ift. færdigheds- og vidensområdet, som eleverne skal udprøves i til valgfagsprøven. Målene handler bl.a. om at være i stand til at eksperimentere med kreative processer som sangskrivning, digital produktion og komposition/arrangement. Desuden er der i de fælles mål for valgfaget, beskrevet hvordan elever skal kunne betjene musikudstyr og have viden om performance. “Musikskolen har nogle andre muligheder end vi har på folkeskolerne – og så er underviserne jo eksperter på hvert deres instrument. Jeg spiller selv guitar og jeg kan spille andre instrumenter, men jeg er ikke virtuos. Musikskolens undervisere har mange forskellige kompetencer og det er fedt for vores elever at møde for eksempel en virkeligt dygtig pianist eller trommeslager” Udtaler musiklærer på Strandby skole, Christian Lønsman Larsen.

undefined

Musiklærer på Strandby skole, Christian Lønsman Larsen og skoleafdelingsleder Mette Risager

Sparring og understøttende undervisning

Lærerne fra de skoler, der er involveret, bliver inviteret til sparringsmøder i musikskolen, ligesom musikskolens undervisere kommer ud på skolerne for at understøtte undervisningen på valgfagsholdet. Valgfagslærerne oplever dermed, at de selv er med i en proces om at udvikle de fælles forløb og indholdet af disse, samtidigt med at de får et netværk, hvor de kan sparre og dele deres idéer og erfaringer. For skolerne er der et stort ønske om at forbedre skolens musikmiljø, ligesom man kan bruge musikvalgfaget til at brande skolen.

undefined

Afdelingsleder i Musikskolen i Frederikshavn Kommune, Lasse Bomann

Derudover er det for lærerne meget værdifuldt at have et fællesskab, hvor de mødes med andre musiklærere fra andre skoler. Musiklærerne får meget ud af at dele deres erfaringer med hinanden i samarbejdet om musikvalgfaget. “For Musikskolen er det tætte samarbejde med folkeskolerne meget værdifuldt og vi gør vores ypperste for at være relevant og en god sparringspartner for folkeskolerne, lærerne og eleverne” Udtaler afdelingsleder i Musikskolen i Frederikshavn Kommune, Lasse Bomann. Opstarten af samarbejdet krævede at de to faggrupper lærte hinanden at kende og fandt ud af hvad de hver især var gode til. “Man skal kunne lytte til hinanden og finde et fælles sprog. Og det har vi opnået” Udtaler Ulla Hydén, som er musiklærer på Nordstjerneskolen i Frederikshavn.

undefined

Ulla Hydén, musiklærer på Nordstjerneskolen i Frederikshavn

Involvering og tid er nøglen til succes

Netværket imellem Musikskolen og folkeskolerne skal sikre, at eleverne, der vælger musik som valgfag, får den bedst mulige undervisning og at indholdet i valgfaget hele tiden vil blive udviklet og optimeret. Det gode råd til andre, der har lyst til at starte et samarbejde op med folkeskolerne om musikvalgfaget er for det første, at det tager tid. Dernæst skal man være opmærksom på hvordan man bedst får alle deltagere involveret i projektet. Lasse Bomann uddyber: “Det altafgørende for ejerskabet og projektets succes, er den fælles meningsskabelsesproces i sig selv. Meningsskabelsen opstår, når deltagernes egne agendaer bliver lagt til side, til fordel for arbejdet med at udvikle en fælles vision. Vi tog udgangspunkt i bekendtgørelsen for det nye valgfag som det fælles referencepunkt og det har vist sig at være ret smart, da en prøve i faget jo er det mål, lærerne på skolen hele tiden sigter imod. Folkeskolelærerne har mødt hinanden og os på Musikskolen og dermed også mødt nogle, der kan kvalificere de pædagogiske og didaktiske overvejelser.” Projektet i Frederikshavn Kommune er blevet en stor succes, og både fra Musikskolen og fra folkeskolerne lyst til endnu mere.

undefined

Jeppe Malinsky Borup, Musikskolen i Frederikshavn, Stellan Højmark Thaarup, Musikskolen i Frederikshavn, Peter Parmo Overby, Musikskolen i Frederikshavn, Martin Beck Iversen, Musiklærer Sæbygaardskolen og Christian Lønsman Larsen, Musiklærer Strandby skole

Musikvalgfaget er megafedt og skal bredes ud til alle skoler

På Strandby skole kan man helt konkret mærke en større lyst fra elevernes side til at spille sammen. Her kommer de og beder om at få lov at øve i musiklokalet i deres pauser. Og skolederen har sagt ja til, at der ikke længere skal være lås på døren ind til øvelokalet. “Vi kan mærke en forandring i kulturen omkring musikken på skolen. Når eleverne selv kommer og spørger om nøglen til musiklokalet, så skal vi også være klar til at vise dem tillid og give dem ansvaret for lokalet. Vi vil gerne have, at musikken fylder mere på vores skole, for musik kan skabe en fællesskabsfølelse og en samhørighed. Og den ønsker vi sådan set, at alle på skolen kan mærke.” Udtaler skoleafdelingsleder Mette Risager Sørensen. “Musikvalgfaget er megafedt, og det er fedt, at vi får undervisning af musikskolens lærere - de er super kompetente. Jeg har lært at udtrykke mig kreativt. Jeg har lært at spille guitar – og at skrive en sang” Udtaler elev på Strandby Skole, Mikkel D i 8. a. Håbet er, at man kan udfolde samarbejdet, så det kommer til at omfatte alle de folkeskoler i kommunen, der vælger at have musikvalgfag på skemaet. Derudover håber man på at kunne udvikle selve indholdet af musikvalgfaget løbende. Allerede nu er der kommet nye idéer i spil, såsom for eksempel en fagdag med E-musik. Det regionale spillested i Frederikshavn, Maskinhallen, der også er kommet med i samarbejdet, lagde hus til, da valgfagseleverne afsluttede deres skoleår med en stor koncert d. 14. juni.

FAKTA

I Skoleåret 2021-22 er musikvalgfag på landsplan oprettet på godt 50 procent af folkeskolerne.

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet

Læs også:

Kulturnetværk synliggør den lokale musikskole og skaber politisk lydhørhed

Rasleæg og musikalsk nærvær

https://www.facebook.com/dmpf.dk/