Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

MUSIK & LEG – med mor og far

Forfatter: Carsten Viuf og Gitte Chren
Af Carsten Viuf og Gitte Chren

Selvom det lyder lidt klichéagtig, må vi bare erkende at ”Musik & Leg – med mor og far” er blevet til, fordi vi ikke kan lade være.

Som børn har vi oplevet det gode samvær i forbindelse med kortspillet og hyggen ved at lægge en kabale på egen hånd. Som voksne er vi blevet bevidste om nærværet og det frie rum, der opstår i forbindelse med kortspillet. På baggrund af vores professioner som musikpædagoger, har det været naturligt at give aktiviteterne i ”Musik & Leg – med mor og far” et musikfagligt twist.

Vores motivation for at lave undervisningsmaterialet

Drivkraften bag bøgerne har været en vision om at omsætte ideer til noget, vi selv og andre kan have glæde af. Det er vigtigt for os, at forældrene (og børnene) er klar over, at man godt kan spille kortspillene, selvom man ikke er udøvende på et musikinstrument. Bøgerne henvender sig til alle, der har lyst til at dele en sjov og hyggelig stund, samtidig med at de stifter bekendtskab med et udpluk af musikteoriens univers. Derfor er aktiviteterne også blevet testet lystigt på både børnehavebørn, børn i indskolingen, instrumentalelever og den kære familie.

undefined

Flere af de kortspil, der indgår i bøgerne, har fælles træk med traditionelle kortspil, hvilket vi ser som en styrke i forhold til forståelse af aktiviteterne. I hver bog er der samarbejdsaktiviteter, hvor barn og forælder hjælpes ad med at lægge kortene op på en bestemt måde. Derudover er der i hver bog en traditionel dansk børnesang, hvor vi får sunget stamtonerækkefølgen. Andre aktiviteter i bogen arbejder med regnbuens farverækkefølge - en farverækkefølge der forbereder og hjælper eleverne, hvis de efterfølgende stifter bekendtskab med solmisation. Selvom ”Musik & Leg – med mor og far” først og fremmest er tiltænkt forældre og bedsteforældre har vi erfaret, at den også bliver brugt i vuggestuer og børnehaver.

undefined

Her understøtter bøgernes aktiviteter - udover farve- og bogstavlære - sociale færdigheder såsom at vente til det bliver ens tur, at samarbejde etc. Den sidste bog i rækken henvender sig til de 6-7 årige, hvilket gør bogen velegnet til indskolingslærere og musikskolelærere.

Inspiration og viden - ”GOOGLE IS MY FRIEND”!

Inden vi sprang om bord i vores projekt ”Musik & Leg – med mor og far” lavede vi en skitse for alle de ting, vi skulle tage højde for omkring tilblivelsen af bøgerne. Det sjoveste har uden tvivl været at skabe indholdet til ”Musik & Leg – med mor og far”. Vi har googlet som gale og haft god sparring med familiemedlemmer i forbindelse med marketing og korrekturlæsning. Vi erkender, at vi har asfalteret vejen imens vi gik, hvilket indimellem har været udfordrende. Samtidigt har det været lærerigt at kaste sig over et nyt felt, hvor vi løbende er blevet mange erfaringer rigere. Erfaringer, som vi bringer med os til de kommende projekter, vi allerede har i støbeskeen.

Indhold og formidling

I udarbejdelsen af de tre forskellige ”Musik & Leg – med mor og far” bøger har vi trukket på vores erfaringer fra Dansk Sang Digital og fokuseret på at gøre aktiviteterne enkle via:

- En punktopstillet spilbeskrivelse.

- Understøttende fotos af spillets gang.

- En videogennemgang af den enkelte aktivitet.

I forhold til indholdet har vi:

- Lystigt diskuteret didaktikken vedrørende aktiviteterne.

- Reflekteret over elevernes læring og udbytte.

- Været nysgerrige på elevernes oplevelse af spillene.

Det at undervise er for os ensbetydende med at være åbne og nysgerrige på at lære noget nyt. Måske er det i virkeligheden det, der gør det sjovt at undervise efter mange år på bagen? Sommetider er vi på afveje, og sommetider finder vi nye veje at gå – men ”bevægelsen” er vigtig for os. På denne måde har vi været nødt til at sætte os selv i spil i vores søgen efter at udvikle og forfine aktiviteterne.

Skriveprogram

Vi valgte Microsoft Publisher som skriveprogram, men har undervejs stiftet bekendtskab med designprogrammet Canva. Canva er et fantastisk program til at udarbejde alt fra plakater og bøger til facebookcoverbilleder. Det er brugervenligt og forholdsvis nemt at få ting til at se flotte ud. I forhold til fremtidige projekter vil det være Canva, som vi benytter i stedet for Microsoft Publisher, idet der er kommet nye features i den betalte version af Canva – blandt andet generering af QR koder. De QR-koder, som vi har brugt i ”Musik & Leg – med mor og far”, har vi fundet på andre hjemmesider (i bøgerne findes der en QR-kode, som giver video-adgang). For os er det vigtigt, at QR-koderne er funktionsdygtige i fremtiden, og at vi løbende kan ændre indholdet bag QR-koden, hvis der bliver behov for dette. Canva formår at dække vores behov i udarbejdelsen af en bog. Vi er nu blevet en erfaring rigere.  

Forside

På hjemmesiden Fiverr valgte vi en illustrator, hvis tegnestil vi syntes om. Med denne illustrator var vi i dialog i forhold til vores forventninger omkring udtryk, farvevalg, opsætning og den gennemgående stil i forhold til de tre forsider.

undefined

 

Første udkast fra illustratoren ramte ikke just den ”Skandinaviske stil” og vi fik herefter sendt nogle fotos til illustratoren med den typiske Skandinaviske boligstil.

ISBN-nr.

ISBN betyder internationalt standard bognummer og er et internationalt system, der tildeler et standardbognummer til hver publikation. Et ISBN-nummer må aldrig ændres eller genbruges til andre publikationer. Hos ISBN-kontoret tilmeldte vi os som ny udgiver og udfyldte en tilmeldingsblanket med ønsket om at modtage ISBN-numre til vores tre udgivelser. Et eksemplar af hver bog blev sendt til Dansk bogfortegnelse og Det Kongelige Biblioteks Pligtafleveringsafdeling. Med et ISBN-nummer i bøgerne er det muligt at søge materialet på Bibliotek.dk.

Trykkeri

Det medfølgende sæt Musikalfabetkort til hver bog er fremstillet hos et FSC-certificeret trykkeri, hvilket betyder miljøcertificeret papir og økonomisk bæredygtig anvendelse af verdens skove. Musikalfabetkortene havde vi i forvejen som en del af vores materialer fra Legende Musikteori.

Da vi havde valgt et trykkeri med en grøn profil, blev vi udfordret af, at trykkeriet arbejder med InDesign, som ikke arbejder specielt godt sammen med Microsoft Publisher. Heldigvis var der stor hjælp at hente fra trykkeriets grafiker, som tilpassede filer, billeder, forsider m.m.

Endeligt skulle der træffes beslutning i forhold til omslaget, forside og bagside, hvor vi valgte den dyre løsning med en lækker kachering - et nyt ord, vi har lært på vejen.

Samarbejde

For os har det været værdifuldt at udvikle et materiale sammen, da de forskellige erfaringer, vi får undervejs, giver os nogle fantastiske faglige snakke.

Fordelene ved at udgive i samarbejde:

- Det er skønt, at lære af hinanden.

- Det er dejligt, at have hinanden i processen.

- Det er fantastisk at kunne dele det boost, det giver, når vi bevæger os fra tanke til det færdige produkt, men hinanden.

- Det er rart at vide, at man ikke er alene om det, når der pludselig ligger mange nye udfordringer foran; når den ene er ved at miste - pusten, så rykker den anden.

- At give plads til at spille hinanden gode – i medgang og i modgang.

Det er kommet bag på os, hvor meget tid der går med at finpudse, rette til og undersøge alle de ting, som vi ikke vidste noget om – herunder priser, formater, skriveprogrammer, bæredygtige trykkerier, kacheringer og forsendelsesemballage. Det har været en kæmpe tidsrøver – ikke mindst at få samtlige aktiviteter indspillet på video, som vi efterfølgende har lagt på Musik & Leg´s YouTube kanal.

En forældres feedback

"Wilma på 2½ år hygger sig med aktiviteterne fra ”Musik & Leg – med mor og far”. Musikalfabetkortene bliver brugt i forbindelse med aktiviteter, der indgår i bogen, eller når Wilma selv finder på. Når Wilma selv finder på, får Musikalfabetkortene en køretur på storebrors Brio-bane, en flyvetur rundt i stuen eller også bliver et kort stoppet ned i en strømpe samtidig med, at Wilma siger bogstavet på det pågældende kort. Selvom Wilma kun er 2 år, har hun styr på farverne under spillet ”Malerklatter” og bogstaverne ved spillet ”En heldig kartoffel”.

Læs også artiklerne:

Hvorfor dog udgive sin egen metodebog?

Fra idé til virkelighed

Drømmen om en instrumentskole

 

https://www.facebook.com/dmpf.dk/