Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Mærk, hør, se og forstå din stemme med Estill Voice Training

Metoden Estill Voice Training giver dig en god forståelse af hvordan stemmen fungerer, og hvordan du undgår stemmeslid og skader.

Af Helga Westmark & Dorte Hyldstrup, Etill Voice Training instruktører

Estill Voice Training (EVT) er en forskningsbaseret metode, udviklet i USA gennem 1970’erne, 80’erne og 90’erne af forsker, underviser og operasanger Jo Estill (1921 – 2010).

EVT er siden da blevet brugt af sangere, skuespillere, sanglærere, korledere, talelærere, audiologopæder og stemmeforskere fra hele verden. Som en kerneværdi arbejdes der uden kulturelle eller æstetiske fordomme, men altid med sigte på en sund brug af stemmen. Metoden kan derfor bruges til alle stilarter. Jo Estill plejede at sige: Alle har en smuk stemme, og når vi forstår, hvordan stemmens dele fungerer, og hvordan vi kan kontrollere dem, vil den åbenbare sig. Hvad en smuk stemme” betyder for dig, definerer du selv.

EVT tilbyder praktisk stemmetræning ved hjælp af Figures for Voice”, øvelser der er funderet i videnskabelig stemmeteori. De i alt 13 figurer/øvelser repræsenterer strukturer i stemmeapparatet, der har betydning for, hvordan din stemme fungerer & lyder. F.eks. strube, stemmelæber, tunge, ganesejl, mv. Hver figur træner uafhængig kontrol og bevægelse. Kontrol forstås som evnen til at bevæge en given struktur til to eller tre mulige positioner såsom: op/ned, åben/halvåben/lukket, afspændt/aktiv, osv. Hver gang blot én struktur ændres, vil lyden eller stemmekvaliteten også ændres. Fx kan du ændre din lyd, når du ændrer dit ansatsrørs længde (afstanden fra dine stemmelæber i struben til læberne) ved at sænke eller hæve struben. Et langt rør giver en mørkere klang, et kortere en lysere.

De 13 figurer danner basis for indlæring af 6 stemmekvaliteter; Speech, Twang, Sob/Cry, Falset, Opera og Belting. Hver stemmekvalitet har sin særlige karakteristik (aerodynamisk, fysiologisk og akustisk), hvilket sikrer en sund stemmebrug. Det er nemlig ikke hensigtsmæssigt at bruge den samme teknik til de forskellige stemmekvaliteter.

Når man først behersker en stemmekvalitet, er der masser af muligheder for variationer.

EVT giver dig en god forståelse af, hvordan stemmen fungerer, og hvordan du undgår stemmeslid og skader. Du opnår ligeledes gode analyseredskaber & konkrete redskaber i arbejdet med din egen eller din elevs stemme. Denne stemmemodel er et godt supplement og alternativ til den pædagogik, der udelukkende bygger på imitation og blomstersprog”.

Gennem træningen lærer man at sanse sin stemme” - at mærke musklerne i hele stemmeapparatet, bl.a. ved hjælp af velkendte lyde som gråd og latter. Det betyder, at man kan forberede lyden, regne med lyden og derved opnå bedre kontrol og større sikkerhed.

Estill Voice Training kurset (Level One & Two) veksler mellem teori og praksis, og undervisningen understøttes af to kursusbøger med gode illustrationer, videoer, visuel feedback med Estill Voice Print (Computer Program, der i real tid kan optage, afspille og analysere stemmen), håndsignaler (hver øvelse visualiseres og forankres med særlige håndsignaler) samt din egen strubemodel af pap.

Læs også:

Historisk landsmøde i DMpF

Læs om DMpF for musiker og musiksunderviser 

BlåBog

Dorte Hyldstrup er sanger og Estill Voice Training Course Instructor w. Advanced Testing Privilege & Service Distinction. Udd. I sang fra DKDM og efteruddannet af Jo Estill.

Helga Westmark er sanger, Komponist/pianist og Certificeret Instructor i Estill Voice Training with Advanced Testing Privileges & Service Distinction. Udd. Fra DJM og efteruddannet af Jo Estill.

FAKTA

Estill Voice International https://estillvoice.com/ er en non-profit organisation, der arbejder for at uddanne nye lærere i EVT samt understøtte stemmeforskningen og udviklingen af EVT. I dag anvendes EVT i mere end 33 lande og er oversat til 6 sprog. Der findes mere end 350 certificerede Master Trainers (Estill Undervisere) & 43 certificerede Course Instructors I verden. På 12 universiteter i USA, England, Scotland, Spanien og Canada er EVT en del af curriculum.

https://www.facebook.com/dmpf.dk/