Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Kulturordfører Mogens Jensens tale ved Musikskoledage i Tivoli

Forfatter: Mogens Jensen
Af Mogens Jensen

Det er musik, der skal til!

 

MUSIKSKOLEN bringer her talen i redigeret form:

 

”Kære musikskoler – elever, lærere, ledere og forældre.

Det er en fantastisk god tradition, at I hvert år afholder Musikskoledage her i Tivoli, og fejrer musikken og musik­skolerne.

Det er der rigtig god grund til, for musikskolerne er en afgørende grundpille – et bærende fundament- for musi­kalsk udfoldelse og talentudvikling i Danmark.

 

I er simpelthen uundværlige, og var I ikke allerede opfun­det, måtte man gøre det igen!

Vores opgave som politikere – uanset, om vi sidder på Christiansborg eller ude i byrådene – er at skabe de bed­ste rammer for, at I som musikskoler kan løfte opgaven med at tilbyde musikundervisning til så mange børn og unge som overhovedet muligt!

 

Hvorfor er det vigtigt?

Det er det naturligvis fordi musikken og det at kunne udfolde sig musikalsk er en glæde, en skønhed, en ople­velse, som er helt unik og fantastisk i sig selv. Hvem ville dog kunne undvære musik??

Det er også vigtigt fordi musikken, og det at arbejde med musik, bibringer børn og voksne kompetencer, som vi kan bruge hele livet - også udenfor musikken.

 

En hel del forskning har påpeget, at netop musikunder­visning er med til at styrke indlæring generelt og i andre fag. Musikalsk sammenspil kan medvirke til at gøre os bedre til at samarbejde på arbejdspladsen, ligesom musik bruges mere og mere i forskellige former for sundheds­behandling.

 

Musik er meget. Musikken kan meget – for os allesam­men.

Og det er ikke mindst jer i musikskolerne, der gør det muligt.

Tusind tak for det!

Jeg får helt lyst til at synge en hyldestsang til jer – en hyl­destsang til alle musikskolernes elever, lærere, ledere og forældre rundt om i landet!

 

Det bliver en sang, som jeg har elsket at synge lige siden jeg var seksten år ...

Musik og tekst er af Kai Rosenberg, den er helt tilbage fra 1951, og derfor indgår der blandt andet en mælke­dreng. Den hedder ”Det er musik der skal til”.

I er meget velkomne til at synge med! ■

 

 

 

 

https://www.facebook.com/dmpf.dk/