Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Kor i musikskolerne

Forfatter: Kir Klysner
Af Kir Klysner

Det er evigt moderne at gå til kor, og over de seneste fire år ser det ud til, at der er kommet flere korelever på musikskolerne.

Folkeskolereformen har sat nogle nye rammer op, og det rykker ved de etablerede tilbud. Flere musikskoler har et tæt samarbejde med folkeskolerne, hvilket også er nødvendigt for fremtiden, hvis man spørger på Odense Musikskole.

PopKORn, Ko(r)meterne, Unoderne, Bumblebeezz og Humingbirds. Kreativiteten er stor, når det kommer til navne, og faktisk er der også flere og flere, der bliver tiltrukket af tilbuddet om kor i musikskolerne.

Langt de fleste musikskoler tilbyder kor-undervisning. En gennemgang af alle kommunale musikskolers hjemmesider viser, at det er cirka ni ud af ti, som har kor på programmet. Gennemgangen viser også, at flere musikskoler har kor-tilbud i samarbejde med folkeskolerne.

 

Trætte børn i musikskole

En af de musikskoler, som samarbejder med folkeskolerne i stor stil, er Odense Musikskole. Her kan de godt mærke, at det er populært at gå til kor, uden at det ”vælter ind med korbørn” til musikskolens centrale kortilbud, som lederen siger.

Odense Musikskole har etablereret partnerskaber med over ti folkeskoler plus en række friskoler, og det er ikke nyt for dem. De har mere end 20 års erfaring på området. Men det er nyt, at samarbejdet er beskrevet så eksplicit, som det er i skolereformen, og på Odense Musikskole arbejder de stadig på at finde den helt rette form for det.

 "Det er tydeligt at mærke, at børnene får senere fri fra skole. Det betyder, at det er nemmere at lave korundervisning i indskolingen. De yngste elever har nemlig kun 30 timer om ugen, mens eleverne på mellemtrinet har 33 timer om ugen. Når børnene har fri ved tre- eller firetiden, så er det altså hårdt at skulle afsted til kor på musikskolen. Derfor er det vejen frem at samarbejde tæt med folkeskolerne, og de musikskoler, der ikke gør det, vil få nogle rekrutteringsproblemer i fremtiden",  mener musikskoleleder Uffe Most.

 

Det typiske tilbud

På Odense Musikskole er eleverne, der går til kor, altså blevet yngre efter skolereformen. Men det centrale børnekor for elever fra 2.-5. klasse blev for første gang nogensinde ikke oprettet sidste år pga. manglende tilmeldinger, så der sker nogle forskydninger, siger musikskolelederen.

Kigger man ud til alle kommunale musikskoler i Danmark, så er det kun en tredjedel af skolerne, som har kor for mindre børn i 0. og 1. klasse. Modsat har næsten to ud af tre skoler tilbud om juniorkor efter 6. klasse. Flest skoler har et tilbud for 2. eller 3. til 6. klasse.

 

Fin aldersfordeling

Anja Marie Hansen underviser i kor på Gentofte Musikskole og Høje-Taastrup Kommunale Musikskole, hvor de har en traditionel opdeling i et kor for de mindste ”sanglopperne” for 1. og 2. klasse, et kor for 3. til 5. klasse og et fra 6. klasse og opefter. ”Jeg har ikke prøvet andet, men jeg synes, det fungerer godt”, siger Anja Marie Hansen.

 

Samme opdeling har de lagt sig fast på Københavns Kommunes Musikskole.

”Jeg synes, vi er landet et godt sted nu. Men jeg har frasagt mig undervisning af de mindste, da det kræver noget andet af os som undervisere. Der skal bruges en anden form for pædagogik og metodik, som passer til netop indskolingsniveauet”, siger Liva Andersson.

 

Det smitter måske af

På Københavns Kommunes Musikskole, hvor Liva An­dersson underviser, og på Høje-Taastrup Kommunale Mu­sikskole, hvor Anja Marie Hansen underviser, er der ikke etableret et samarbejde omkring kor med folkeskolerne. I Gentofte er der musikleg for 0. klasserne.

”Det kan godt smitte af til vores kor-hold, når de kom­mer i 1. og 2. klasse, men det har vi ikke lavet statistik på endnu. Jeg vil gerne have mere samarbejde med sko­lerne. Det kunne være fedt både for min arbejdstid, men vigtigst er det for at få fat i flere. Og et kor er så nemt at starte. Der skal bare bruges et rum og et klaver, og så kører det”, siger Anja Marie Hansen.

 

Der skal være mindst én musikpædagog til stede

I bedste Lucky Luke-stil rider underviserne oftest afsted alene, men de har et ønske om at være mindst to, når de skal undervise i kor.

”Jeg er som regel alene med mine hold, men det er da et stort ønske at være to om et kor. For så er der en, der kan sidde ved klaveret og en der kan være dirigent og sørge for at røre lidt i suppen”, siger Anja Marie Hansen.

 

Hendes branche-kollega Liva Andersson har netop fået sit ønske opfyldt – en makker i undervisningen. ”Jeg har været alene, siden jeg startede. For første gang har jeg fået en kollega i år.”

 

På Odense Musikskole, hvor kor-arbejdet bliver mere og mere centeret omkring folkeskolerne, bliver lærerkræf­terne også højt prioriteret.

”Vi prioriterer det højt, at der skal være nok personale på. Der skal være en musikpædagog fra musikskolen og gerne en musiklærer fra folkeskolen. Det kan også være en dygtig pædagog, som interesserer sig for korarbejdet, og som kan engagere sig i det, men vi ser helst, at det er faguddannede musiklærere sammen med vores musik­pædagoger”, siger Uffe Most, musikskoleleder. ■

 

Tips fra Anja Marie Hansen:

Jeg laver forskellige lege i timerne f.eks. bo­dypercussion med knips, klap og tramp til en sang. De får trænet flere ting på samme tid. Og så vil jeg gerne have mine kor ud at lave noget sammen med andre kor, som vi gør til Musikskoledage i Tivoli. Det er altså fedt at synge sammen som et stort kor. Det er det store sus. Generelt kunne vi godt bruge nogle flere korstævner. 

Anja Marie Hansen underviser i kor på Gentofte Musikskole og Høje-Taastrup Kommunale Mu­sikskole. Hun er uddannet musikpædagog fra Vestjysk Musikkonservatorium med rytmisk sang som hovedfag og har mere end ti års erfaring i at undervise i kor.

 

Tips fra Liva Andersson:

I starten af en sæson bruger jeg en del krudt på ”teambuilding”, så de lærer hinanden at kende og blive trygge ved hinanden. Jeg vil f.eks. gerne have dem på banen hver især med noget improvisation i et afslappet miljø, hvor der gri­nes rigtig meget, men ingen hånes eller oplever, at der peges fingre af dem. Det kan være, at jeg får dem til at synge deres navn eller stå i en rundkreds og klappe en rytme på kroppen, som de andre skal imitere. Og så træner jeg dem tidligt i at bevæge sig fra side til side, mens vi laver de forskellige øvelser. Vi leger en masse med stemmen, så de kan prøve sig selv af og få øjnene op for stemmens mange muligheder – vi synger lyst/mørkt, kraftigt/stille, glad/ked/vred/ bange/fjollet, med eller uden power – mulighe­derne er jo mange, og det skal prøves af. 

Liva Andersson underviser på Københavns Kom­munes Musikskole. Hun er uddannet sanger og musiklærer på Rytmisk Musikkonservatorium i København og har mere end 20 års erfaring med at undervise i kor.

https://www.facebook.com/dmpf.dk/