Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Ind i rockbandet lidt ad gangen

Forfatter: Thomas Ulrik Larsen musikskolelærer
Af Thomas Ulrik Larsen musikskolelærer

På trods af masser af instrumentalelever har en af musikskolerne på Sjælland haft besvær med at danne rytmiske sammenspilsgrupper. Et nyt fag, Turnusband, giver de 10-12 årige i Rudersdal Musikskole mulighed for at smage på bandverdenen i mindre doser. Og to gange seks ugers bandliv skærper sulten efter mere.  

”Ingen bliver gift i kølvandet på det første stævnemøde”

Egentlig er det indlysende: Ingen bliver gift i kølvandet på det første stævnemøde, med mindre de er dumpet ind i et reality-program på en obskur tv-kanal. Alligevel er der mange ting og aktiviteter, børn kastes ud i, uden at vi egentlig ved, om de er parate. Både fagligt, socialt og mentalt giver det god mening at prøvesmage på tilværelsen. Men det er ikke alle steder, det er muligt. 

Turnusband

Idéen om at starte faget Turnusband voksede ud af et mysterium, vi ikke kunne løse i Rudersdal Musikskole:

Til trods for engagerede undervisere og mange nysgerrige og flittige instrumentalelever var det overraskende svært at samle stabile sammenspilsgrupper, ikke mindst i den rytmiske lejr.

Den samme børne- og ungdomsgeneration, der dyrker mange fælles interesser både privat og i cyberspace, virkede hos os meget forbeholden overfor at skulle blotte sig musikalsk overfor andre elever i bandsammenhæng. Desuden stod det også klart for os, at elever, som glade og velspillende gik til soloundervisning, ofte kunne styrkes i de vigtige sammenspilsfærdigheder: Pulssikkerhed, formforståelse og evnen til at lytte ud i rummet uden selv at falde af hesten. For en hel del af børnene var generthed også en forhindring for at gribe muligheden for at spille med andre.  

undefined

Som guitar- og sammenspilslærer oplevede jeg ikke problemet i samme grad som nogle af mine kolleger. En af grundene var, at jeg, på ad hoc-plan, gav elever sammenspil uden at være tilmeldt en fast gruppe, der øvede hver uge hele sæsonen. Det var ikke usædvanligt, at de elever, der spillede sammen med andre i disse ad-hoc projekt- eller koncertforløb hos mig, senere spurgte til mulighederne for at spille fast i band. Interessen voksede lidt ad gangen, og derfor blev det besluttet at lave et skemalagt ad hoc-bandfag, Turnusband. 

Vi skaber et sammenhængende forløb

Turnusband ligger aldersmæssigt der, hvor indskolingen slutter, altså fra 4. klasse, og de fleste turnuselever er 10-12 år gamle. Det er i ”knækket” mellem ind- og udskoling, at mulighederne for bandsammenspil har været utilstrækkelige, og hvor fokus på sammenspil er blevet overskygget af, at børnene er blevet optaget på instrumentalfag. Mange af vores elever har, på linje med deres forældre, undret sig over, at sammenspil er bærende i indskolingen, men at man som instrumentalelev skal vente adskillige sæsoner, før man anses parat til at spille i band.

undefined

I Turnusband, som for hvert hold varer to gange seks uger (se Faktaboks), søger vi efter elever med ned til et års instrumentalundervisning på CV’et. Det er alene progressionen og gejsten, der er barometeret. Eleverne bliver aktivt opsøgt af lærerne, og netop udsigten til et kortere forløb uden præstationsforventning har været grunden til, at næsten alle, vi har spurgt, har sagt ja til idéen. Og allerede i vores anden sæson ser vi, at flere af sidste års Turnuselever er gået videre ind i fast bandsammenspil.

”Besætningen er aldrig hugget i sten”

Turnusband har vist sig at være et rigtig godt sted at opdage ting, både for børnene og deres musikskolelærer. Bevidstheden om lyd og interaktion vokser hos børnene. Og vi kan også på et tidligt tidspunkt få øje på de virkelig lovende talenter og på de børn, der har brug for et specielt fokus i deres ugentlige soloundervisning.

Fleksibelt repertoire

Med to gange seks uger at løbe på har vi valgt ikke at have et fast repertoire, men i udgangspunktet gå efter at komme nogenlunde igennem tre sange i hver seksugers periode. Vi har mest brugt danske numre på grund af børnenes alder, men der er stor interesse for at synge engelsk, også hos de mindste sangere. Besætningen er aldrig hugget i sten, og vi har både set den klassiske poprockgruppe (trommer, bas, guitar, klaver, sang) og små jazzlignende grupper med sax-trio og en lille rytmesektion. Intet er udelukket på forhånd.

undefined

Vi møder alle elevtyperne i Turnusband: spasmageren, tænkeren, den generte og den voldsomme. På seks uger oplever børnene det, der egentlig er sammenspillets kerne, nemlig forskelligheden. Den generte træder pludselig i karakter. Spasmageren oplever, at det faktisk er OK at være alvorlig af og til. Men vigtigst er evnen til at acceptere hinanden og os selv. For nogle bliver mødet med Turnusband blot en konstatering af, at de foreløbig trives bedst med at gå til soloundervisning. Men for mange andre bliver det starten på et varieret, aktivt liv i sammenspil med andre børn i Rudersdal Musikskole. 

Processen ER målet

Musikskolernes bands, ensembler og orkestre får ofte flagskibs-status og kommer i fokus, når større koncerter og projekter er i støbeskeen. Turnusband-tanken er helt og holdent en proces, som handler om at afprøve livet i øvelokalet uden at have udsigt til at optræde. Musikskolegenerationen, vi ser i dag, er vokset op med talentkonkurrencer på tv. Underholdning, der sjældent rigtigt viser, hvor musikken kommer fra, men hvor tanken om bedømmelsen er det, der hele tiden lurer i baghovedet.

undefined

Sammenspil i kortere perioder, uden et langsigtet mål, tager brodden af frygten for at vise sin kunnen for andre. I alle former for sammenspil, både kortere og længere forløb, har børnene chancen for at vokse på mange områder:  forståelsen mellem del og helhed, i slet og ret at kunne overskue flere indtryk samtidig. Bevidstheden om kropslige fænomener som tempo, puls, arrangementsindsigt, og hvor man ”ligger” i musikken er også knyttet til det direkte samvær. Det er noget af det, der ikke kan tilegnes på de digitale undervisningsplatforme. 

Læs også:

”Her gør vi os umage med ikke at følge med tiden” 

”Sammenspil når man ingen elever har”

https://www.facebook.com/dmpf.dk/