Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

”Everyone has the potential to learn music”

Forfatter: David Efraim Poulsen
Af David Efraim Poulsen, medieredaktør

Den finske musikpædagog Markku Kaikkonen tror på, at alle mennesker har musisk potentiale. Derfor har han skabt den første finske musikskole for elever med særlige behov.

Musikskolen Music Centre Resonaari ligger i Helsinki. Her arbejder Markku Kaikkonen med elever, som adskiller sig væsentligt fra almindelige musikskoleelever. Fælles for skolens elever er, at de har mange forskellige slags udfordringer. Nogle plages af ADHD, andre har hjerneskader og atter andre er fysisk handicappede for bare at nævne et par eksempler. Markku Kaikkonen og hans kolleger på Resonaari har opnået fine resultater med eleverne. Musikskolen har derfor fået en unik position i Finland med politisk og økonomisk støtte, udvikling og samarbejde med forskere på universitetet og etablerede professionelle bands bestående af tidligere elever, som optræder offentligt. Fagbladet mødte den lune finne en kold januardag iEsbjerg. 

undefined

 

Elever fra Resonaari

Kan alle lære musik?

Jeg tror, at alle mennesker har potentiale for at lære musik. Men selvfølgelig er vi forskellige, og vi har forskellig baggrund og opvækst. Vi har forskellige evner, og lærerens opgave er derfor at finde den enkelte elevs styrker og finde ud af, hvor den enkelte elevs talent er.

Hvad er den vigtigste forudsætning for læring?

I starten er det vigtigste at få skabt en god relation til eleven. Når man spiller musik, interagerer og samarbejder man. Derfor er relationen meget vigtig for udførelsen af musikken.

Hvad betyder musikpædagogisk forskning for musikfaget? 

Musikskolen Resonaari er tilknyttet universitetsverdenen og har været det hele tiden. I øjeblikket er vi partnere i et forskningsprojekt, som hedder "Art equal", der ledes af University of the Arts på Helsinki Sibelius Academy. - Det er vigtigt at analysere, hvad vi gør, fordi vi hele tiden forsøger at afdække fordele og ny mening for at finde frem til de bedste undervisningsmetoder. Det at tænke, videndele, møde andre og forske er en meget vigtig del.

Hvad kræver det at undervise elever med specielle behov?

Når man arbejder med specialundervisning, er det måske endnu mere vigtigt at være åben for forskellige tilgange. Lærere på dette område bør have en bred pædagogisk indsigt og være nysgerrige i deres pædagogisk praksis.

Hvad tænker du om DMpF’s vision”Musikskolen for alle”

Det er en fantastisk vision og en vigtig vision. Den handler om lighed I samfundet, fordi visionen betyder at ALLE skal have ret til at lære. Alle skal have ret til at lære musik, og vores opgave som lærere er at finde ud af, hvordan det bliver muligt. Vores opgave er også at fortælle om vores arbejde, fordi der i nogle tilfælde er brug for politiske beslutninger.

Er efteruddannelse vigtig for musikskolelærerne? 

Det er uhyre vigtigt at komme på kurser og møde kolleger, dele ideer og skabe visioner, sådan som I allerede gør. Når man begynder at tale sammen, når man begynder at afprøve, når man deler ideer og viden med hinanden, så begynder miraklerne at ske.

Se videointerviewet med Markku Kaikkonen

Læs også Musikpædagogisk Brobygning

 

 

 

https://www.facebook.com/dmpf.dk/