Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Børn blæser sig til øget trivsel

Forfatter: Christina Al-Aani
Af Christina Al-Aani

Eleverne i 3. A på Byskolen i Nakskov har været med i et trivselsprojekt, hvor musik var omdrejningspunktet. Det musikalske fællesskab viste sig at være et redskab til inklusion og integration, fordi det medførte øget fællesskab og øget koncentration både i og udenfor musiklokalet. Derudover har projektet været sjovt og skabt stor glæde blandt børnene.

Det var Landsorganisationen Musik & Ungdom, der sammen med Lolland Musikskole og folkeskolen Byskolen iværksatte projektet. Projektet blev afviklet gennem et år med undervisning en gang om ugen, og det tog noget tid, inden det fandt sin form og rutine. Der var ikke tale om musikundervisning i traditionel musikskoleforstand. Børnene blev undervist i små grupper på saxofon, klarinet, trompet og trækbasun, og som afslutning på hver lektion spillede alle børnene helt fra start sammen i et stort orkester. Undervisningen var tilrettelagt sådan, at børnene rent faktisk kunne spille i et orkester helt fra start, fordi de ikke skulle kunne noder eller have andre forudsætninger. Lidt øvelse skulle der dog til, før det lød af musik. Til gengæld var glæden så meget større, da det rent faktisk begyndte at lyde som et orkester. ”Vi oplever, at børn vokser, når de finder ud af, at de faktisk har evner indenfor musik”, oplevede Sara Steengaard, som var den ene musiklærer. Den anden lærer, Jørgen Pedersen, begyndte nogle måneder inde i projektet at komme to gange om ugen, da klasselæreren Pia Christoffersen konverterede nogle matematiktimer til musikundervisning, og så begynde effekterne for alvor at vise sig. Pia kunne fortælle: ”Vi oplever, at eleverne i timerne efter musikundervisningen er meget mere fokuserede og koncentrerede end tidligere, og så ser vi, at de har lært at være meget påpasselige med instrumenterne og dermed også med hinanden”. Pia blev mere og mere opmærksom på projektet, der ellers kun lå i musiktimerne, fordi børnene hele tiden spurgte: ”hvornår bliver det mandag igen?”. 

undefined

Midt i projektet omkring jul begyndte eleverne at måtte få instrumenterne med hjem, så de kunne øve sig. Hele flokken af børn havde både en skoletaske på ryggen og en stor instrumenttaske på maven på deres vej til skole og på gangene. Det var dermed et fælles projekt for dem at passe på ikke at bumle sammen, samt at få placeret alle instrumenterne sikkert i klasseværelset. Forældrene gik i gang med et større koordineringsarbejde, så de kunne hjælpe hinanden med transport af instrumenterne. Så; præcist som tiltænkt, har musikundervisningen en række sideeffekter.

"Udover at børnene lærer instrumenter og musik at kende, så lærer de at tage hensyn til hinanden og at koncentrere sig i en grad, så det får indflydelse på deres koncentrationsevne i de øvrige fag. Det kan endda skabe øget sammenhold blandt forældrene 

Karina Fredensborg, der er leder af Lolland Musikskole, glæder sig over de positive effekter og fremhæver, at det er afgørende med en lang projektperiode på mindst et år, hvis man skal skabe resultater af denne art. Karina kan også fortælle, at to af børnene fra 3. A efter projektets afslutning er blevet meldt ind i musikskolen og modtager saxofonundervisning en gang om ugen. Byskolens ledelse fremhæver efter projektets afslutning, at det koster ekstra ressourcer for en skole at deltage i et projekt som dette. Afdelingsleder Betina Siegvardsen siger: ”Jeg er glad for, at vi, trods en vanskelig start, valgte at holde fast, fordi det har en positiv afsmittende effekt på eleverne”. En af projektets konklusioner lyder da også, at et vellykket samarbejde kræver, at parterne kan og vil deltage i refleksion, udvikling og samskabelse. Det er ikke nok at samarbejde om koordinering, der skal indgås et decideret partnerskab, hvor grænser for både professioner og institutioner overskrides, hvilket selvfølgelig er tidskrævende.

Fra start var det meningen, at projektet skulle munde ud i en koncert, hvor Byskolens orkester skulle spille sammen med professionelle musikere fra Ensemble Storstrøm. Ensemblet var derfor på besøg tre gange i undervisningstiden. ”Det gik super godt, man kunne se på elevernes øjne, hvor godt det var at lytte til og spille med de dygtige musikere, det var virkelig fedt at se”, sagde Sara efterfølgende. Ensemble Storstrøm udgjorde således rollemodeller for, hvad samarbejde, disciplin, nysgerrighed, passion og klassiske værker kan føre med sig i en sammenhæng som denne. Eleverne fik oplevelser af det smukke samspil, som ensemblet mestrer, og de fik mulighed for på tæt hold at lytte sig ind på de enkelte instrumenter. Til den afsluttende koncert var der adskillige både børn, forældre og lærere der måtte knibe en tåre over det smukke resultat og den stolthed, der lyste ud af børnene på scenen.

Karina fortæller:  ”Jeg er som musikskoleleder meget taknemmelig for, at Musik & Ungdom henvendte sig til Lolland Musikskole og gav os mulighed for at lave dette fælles trivselsprojekt. Projektet har gjort en markant forskel for en stor gruppe børn, som måske ikke ville have haft mulighed for at møde Musikskolen og blæseinstrumenterne. Samarbejdet har åbnet døre, givet ny viden og inspireret både indenfor og udenfor vores rammer, og vi siger helt sikkert ja en anden gang!”. I efteråret 2019 fortsætter Lolland Musikskole og Musik & Ungdom samarbejdet i et lignende projekt på en ny skole i Maribo, hvor der ligeledes skabes plads til alle børn uanset baggrund og musikalske færdigheder.

Se mere om projektet her:  https://musik-ungdom.dk/trivsel-via-musik-paa-skoleskemaet/

https://www.facebook.com/dmpf.dk/