Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Black & White - klaverorkester i musikskolen

Det er et faktum, at de fleste musikskoler har rigtig mange klaverelever, og at der ikke er plads til ret mange af dem i de traditionelle bands og orkestre. Derfor startede musikskolelærerne Vibeke Jarnum og Ellen Tang i 2010 klaverorkesteret Black & White.

undefined

Af Vibeke Jarnum og Ellen Tang

For os er det utrolig vigtigt, at alle klaverelever, som har spillet et års tid, får et reelt tilbud om sammenspil. På musikskolen, hvor vi arbejder, lægges der stor vægt på, at alle elever får mulighed for at udvikle deres musikalitet på hold med f.eks. hørelære, kor eller sammenspil. Da der ikke var sammenspilskonstellationer nok til at rumme alle vores klaverelever, startede vi i 2010 klaverorkesteret Black & White. Derfor har vi nu fået rigtig gode erfaringer med klaversammenspillet. Vi oplever, at mange elever er med i flere år og efterhånden får det sammenhold, som er et af vores mål. I sammenspillet lærer eleverne mange vigtige ting om musik, som det kan være svært at lære, hvis man altid kun spiller solo, f.eks.:

- At lytte til andre, samtidig med at man selv spiller - At opøve sin formsans - At det er helheden, der tæller, og at musikken fortsætter, selvom man selv laver en ”fejl”  - At alles bidrag er vigtigt – sammenspil ville fx blive meget kedeligt, hvis alle spillede samme melodi.

Som lærere får vi mulighed for et tættere samarbejde omkring det fælles projekt, som orkesteret er, hvilket har været meget givende for vores kollegiale forhold. Vi får også glæden ved at være sammen med flere klaverelever på en gang og mulighed for at lære flere sider af eleverne at kende, end vi fx gør i soloundervisningen.

Undervisningsrammer

Rent praktisk er vi to klaverlærere, der hver især har fået indlagt 60 minutter til klaversammenspil om ugen i vores undervisningsskema. Vi har to undervisningslokaler med i alt 15 digitalklaverer med mulighed for at bruge hovedtelefoner. I det ene undervisningslokale har vi adgang til et Smart Board, PC og iPad og med rigtig god plads på gulvet så eleverne også kan lave SSB aktiviteter.Strukturen på Black and White

undefined

Der deltager ca. 30 klaverelever i Black & White. Vi deler dem ind i hold efter alder. Aldersspredningen er typisk fra 2. klasse op til 8.-9. klasse. Det er vores erfaring, at det sociale fungerer bedst, hvis der kun er et par års aldersforskel på eleverne. At det individuelle niveau så kan være meget forskelligt, forsøger vi at tilgodese ved at vælge og lave arrangementer, hvor stemmerne har forskellige sværhedsgrader.

undefined

Op til koncerterne samler vi så alle hold til fællesøvning. Vi laver øveplan/koncertplan til elever og forældre hvert halve år, så den enkelte ved, hvornår han eller hun skal deltage. Da vi synes, hver elev skal have sit eget klaver, når vi øver, laver vi et skema, så de enkelte hold kun møder frem ca. hver anden uge. Til koncerterne er der dog ofte 2 elever, der spiller på samme klaver. På den måde skal vi ikke have helt så mange klaverer med til koncerten. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det er et stort slæbearbejde, når vi skal afsted. Vi har tasker til 10 klaverer, som typisk er det antal, vi har med ad gangen. Som en del af det at være orkester forsøger vi at inddrage eleverne i pakning og opstilling af klavererne.

Det sociale er en vigtig forudsætning  

En lektion starter som regel med, at alle elever er sammen og træner forskelligt fx hørelære og teori. Her bruger vi ofte Smart Board til node-, rytme- og lytteopgaver. Vi synes, at dette er en vigtig del af arbejdet med klaverorkestret. Målet med disse fællesopgaver er, at eleverne lærer hinanden bedre at kende, da de fleste ikke kender hinanden på forhånd. I det hele taget er vi meget bevidste om at udvikle det sociale i orkesteret.

undefined

Klaverelever lever ofte et ret “ensomt” musikliv, og vi tror, at de har godt af et forum, hvor de kan mødes med ligesindede og få venner, som deler deres  interesse. Vi forsøger at motivere til samarbejde under løsningen af opgaverne. Og så er det naturligvis godt at forbedre sine kundskaber mht. rytmer, noder og teori selvom det bliver begrænset af, at vi ikke har så meget tid til rådighed.

undefined

Vi starter timen med teori og hørelære, og deler os derefter op i to undervisningslokaler, og da vi har hovedtelefoner til klavererne, er der mulighed for at øve stemmerne enkeltvis. Til sidst øver vi stykkerne sammen i deres helhed som alle andre orkestre. Vi benytter os ofte af de forskellige klangmuligheder, der er i de elektriske instrumenters lyde, fx strygerlyde i nogle stemmer osv. Op til koncerterne bruger vi det meste af undervisningstiden på fælles øvning, hvor alle spiller sammen. Eleverne tager også deres orkesterstemmer med til deres klaverlærer og øver i forskellig grad på forhånd.

Musikken i Black & White

Repertoiret er meget bredt. Lige fra klassisk over Disneyhits til pop og filmmusik. Vi ønsker, at eleverne stifter bekendtskab med klassiske orkesterværker, så vi lytter til orkesterindspilninger af de værker, vi spiller uddrag af, og det er derfor en væsentlig del af repertoiret. Vi har fået komponeret to værker specielt til Black & White. Det ene er stykke hedder "Black & White" og er skrevet af cellist og komponist Asger Buur og det andet hedder "Bolde i luften" af komponisten Jesper Hendze. 

Forskellige tilgange til arrangement af musikken

Vi anvender forskellige metoder, når vi lave arrangementerne til orkesteret: Nogle arrangementer laver vi selv helt fra bunden ud fra en melodi, som vi arrangerer i stemmer i et partitur, andre arrangementer tager udgangspunkt i et firhændigt klaverstykke, hvor vi deler Primo og Secondo op i flere stemmer, eller det kan være et becifringsnummer, som vi så arrangerer ad hoc med akkorder, melodi osv. uden at skrive stemmerne ind i et nodeprogram. Derudover har vi en uvurderlig kilde i musikskolelærer, komponist og arrangør Christian Bennedsens fremragende arrangementer for tangentorkester.

Aktiviteter med Black & White

Vi deltager i musikskolens egne koncerter og arrangementer. Derudover har vi haft en hel ”øvedag” i weekenden på musikskolen. Her er der tid til at finpudse numrene og styrke det sociale samvær. Vi har deltaget flere gange i Musikskolernes dag i Tivoli. I 2019 åbnede vi fx koncerterne på Plænen. Vi har også været på besøg hos den Kreative Skole i Fredericia, hvor vi spillede og hyggede os sammen med deres klaverelever. 

Læs også: Ind i rockbandet lidt ad gangen

https://www.facebook.com/dmpf.dk/