Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

AKUSTISKE MUSIKANTER har succes

Forfatter: Dan Johnsen
Af Dan Johnsen, regionsreporter

På Næstved Musikskole har man stor succes med projektet Akustiske Instrumenter, som er i fuld gang med sin fjerde sæson og nu er blevet et af musikskolens flagskibe.

På fagbladet MUSIKSKOLEN ønsker vi at synliggøre de danske musikskoler, blandt andet gennem en artikelserie om instrumental holdundervisning. Vi er taget til Næstved Musikskole, som har haft stor succes med et projekt, der er i fuld gang med sin fjerde sæson, og som nu er blevet et af musikskolens flagskibe. Projektet kaldes Akustiske Musikanter - samme navn som det orkester, der er centrum for det hele. Akustiske Musikanter er et orkester, der rummer alle de yngste elever (på akustiske instrumenter) - helt fra begynderniveau, hvor eleverne spiller med på én tone, indtil de avancerer og efterhånden spiller sværere og sværere stemmer, så de kan deltage i andre af musikskolens orkestre. Orkesteret består af instrumentkarruselholdene Prøv Instrumentet 1 + 2, samt begynder- og letøvede instrumentalelever, der går til almindelig soloundervisning. Elever på blokfløjte/accordeon (harmonika)/klaver/tværfløjte/violin/klarinet og guitar spiller sammen. Oplevelsen er, at eleverne bliver gode til nodelæsning, da alle arrangementer også indeholder en let spillelig ”A-stemme”, dvs. en spillestemme udelukkende på tonen A. Eleverne skal også gå til instrumentalundervisning eller faget Prøv Instrumentet. Orkestrets prøver bliver jævnligt filmet og lagt ud som lukkede links på YouTube, som eleverne kan øve til hjemme.

FAKTA

Akustiske Musikanter er et begynder- og mellemniveauorkester for aldersgruppen 0 - til 6. klassetrin på Næstved Musikskole. Eleverne spiller blokfløjte/accordeon (harmonika)/klaver/tværfløjte/violin/klarinet og guitar, og alle spiller sammen. Alle arrangementer indeholder en let spillelig ”A-stemme”; dvs. en spillestemme udelukkende på tonen A. Eleverne skal samtidig gå til instrumentalundervisning  eller faget Prøv Instrumentet. Orkestrets ugentlige prøver bliver jævnligt filmet og lagt ud som lukkede links på YouTube, så eleverne nemt kan øve sig hjemme.

Akustiske Musikanter

På en smuk sensommerdag i september besøgte fagbladet Næstved Musikskole, hvor vi fik mulighed for at stille spørgsmål til tre centrale undervisere og grundlæggere af projekt Akustiske Musikanter: projektleder Maria Dynesen (blokfløjte og sammenspil), Sofia Gundersen Kayaya (tværfløjte) og Maja Lindholm Damberg (violin).

undefined

Maja Lindholm Damberg og Sofia Gundersen Kayaya

undefined

Maria Dynesen

Hvorfor er dette projekt vigtigt?

Udgangspunktet var et ønske om at få femårsbørn fra forskoleholdene til at fortsætte til instrumentalundervisning. Vi ville gerne forsøge at fortælle om forskellige instrumenttyper, få tilmelding til nogle specifikke instrumenter – og styrke de klassiske instrumenter. Det hele startede med en snak om det faktum, at mange af eleverne fra småbørnsholdene og forældre-/barn-holdene ikke gik videre til instrumentalundervisningen; de ”forsvandt bare” – selv efter forskellige charmeoffensiver og forsøg med gratis undervisning. Og vi ved jo, hvor luksuriøst det er som instrumentallærer at ”overtage” de elever, som har gået til musik, fra de var 0 år. Eller fra 5 år. Det ærgrede os, når vi hørte forældre sige: ”Nu har vi gået til musik i tre år; nu vil vi prøve noget andet”. Derfor tænkte vi, at vi ville prøve noget nyt, der kunne fastholde eleverne og samtidigt styrke de klassiske instrumenter. Vi kan nu konstatere, at projekt Akustiske Musikanter virker og har fået meget stor opbakning fra elevernes forældre; de får julelys i øjnene, når det går op for dem, hvor mange forskellige instrumenter, deres barn kan prøve.

undefined

Hvad er det optimale antal deltagere?

I øjeblikket er der ca. 40 deltagere i Akustiske Musikanter, men vi vil gerne have flere – og vi har de nødvendige lokaler til det.

Hvordan foregår undervisningen?

Prøv instrumentet 1 (PI 1) er en instrumentkarrusel for 0. klassetrin (kun de elever, som har gået i musikskolen i forvejen), og 1. klassetrin udefra. Har man gået på et forældre/barn hold, kan man som 0. klasses elev komme på PI 1. Alle andre ”udefra kommende” elever kan først komme med i projektet fra 1. klassetrin. Prøv Instrumentet 2 (PI 2) er en instrumentkarrusel for 2.-5. klassetrin. Alle spiller fra første lektion - et vigtigt grundlag for succesen er, at de fire instrumenter: violin, klarinet, tværfløjte og harmonika kan lånes på musikskolen. Der er tale om særlige begynderinstrumenter; eksempelvis tværfløjter med en blokfløjteformet mundplade, så det er muligt at få lyd i instrumentet fra første lektion. Alle begynder-& let øvede instrumentalelever fra ca. 9-13 år, der modtager soloundervisning på deres instrument, kan gå direkte i Akustiske Musikanter-orkesteret.

undefined

Inden vinterferien har alle i Prøv Instrumentet 2 lært alle fire instrumenter at kende, og derefter skriver vi til hjemmene, at nu skal det instrument vælges, som man skal spille resten af sæsonen. For det første for at få eleverne over i instrumentalundervisningen, men også for at kunne teste fx deres motorik, så de kan få den bedst mulige oplevelse. Lærerne kan så, gennem elevernes afprøvning af de fire forskellige instrumenter, observere deres motoriske udvikling og guide dem til det instrument, den enkelte elev har de bedste naturlige anlæg for. Dernæst følger 1 til 1-samtaler med hvert barn, hvor vi lægger vægt på, hvilket instrument vi vil anbefale, efter at have lyttet til elevernes ønsker. Eleverne kan efterhånden avancere i de stemmer de spiller i orkestret, hvilket giver mulighed for at fortsætte i Akustiske Musikanter gennem flere år. Dette skaber et miljø, hvor de ældre elever bliver rollemodeller for de yngre, og der er altid er nogle at se op til og noget at stræbe efter.

Undervisningen

Otte lærere, underviser hver tirsdag i samme tidsrum på skift ca. 40 børn i alderen 5 til ca. 13 år. Lærerne vikarierer for hinanden, så der meget sjældent aflyses. Lærerne har møde hver uge, hvor undervisningen i det store sammenspilsorkester planlægges ud fra hensyn til kommende koncerter, instrumentbytte, fraværende elever etc. 

-Det store orkester, Akustiske Musikanter, øver hver uge. Orkesteret består af instrumentallever, eleverne fra PI 2, samt lejlighedsvis eleverne fra PI 1. PI 1 har hver uge deres eget sammenspilshold.

- 5-7-årige (PI 1): Børnene stifter i efterårssemesteret bekendtskab med trommer/bas/keyboard/klaver/percussion/ukulele/mikrofonsang/blokfløjte/og i forårssemesteret violin/klarinet/harmonika og tværfløjte. De fem sidstnævnte instrumenter lånes med hjem – på skift.

- 7-9-årige (PI 2): Børnene prøver disse 4 instrumenter: violin/tværfløjte/harmonika og klarinet i rotations-/karruselundervisning på små hold indtil vinterferien. Indtil vinterferien lånes instrumenterne med hjem på skift. Omkring vinterferien vælger eleverne det instrument, som de spiller på resten af sæsonen - og ofte vælger at fortsætte på.

- De 9-ca. 13-årige går allerede til instrumentalundervisning og deltager desuden i Akustiske Musikanter. 

Det praktiske arbejde: Ro, fokus og elevinddragelse

Arbejdsro og fokus opnås blandt andet gennem en festlig og legende undervisning, ligeledes er der indlagte lege i en pause, hvor eleverne inddrages via instrumentale og rytmiske opgaver. Det er derfor meget vigtigt, at lærerne har megen fælles forberedelsestid hver uge, hvis undervisningen skal lykkes. I Prøv Instrumentet-undervisningen præsenterer hver elev sit instrument, når der er instrumentbyttedag; spiller for de andre og fortæller, hvad man har lært. Under det sædvanlige navneopråb til Akustiske Musikanter skal hver elev, i stedet for at sige ja, spille et rytmisk tema fra tavlen. Improvisationsøvelser sørger for en legende tilgang. En vigtig øvelse er, at alle elever skal lære at være ”Spilleklar”. Ordet indikerer, at leg og snak slutter, alle ser mod dirigenten - klar til at spille. Alle involverede lærere mødes ugentligt 15 minutter til fælles evaluering/planlægning.

undefined

Hvad er fremtidsplanerne for de Akustiske Musikanter?

Vi vil gerne inddrage forældrene i endnu højere grad; muligvis i form af et forældreorkester. Der er også tanker om at udvide projektet med Akustiske Musikanter 2.

Hvor finder I inspiration til det fortsatte arbejde?

Det er inspirerende at arbejde sammen med mange kolleger hver uge; vi er ret forskellige og underviser på vidt forskellige måder, så det er udfordrende at arbejde på tværs af fagene - og rigtig godt!

Vil man vide mere om projektet, kan projektleder Maria Dynesen kontaktes. Man kan også gå ind på Næstved Musikskoles hjemmeside

Deltagende lærere i projektet: Dean Delgiusto (Harmonika), Hanne Winther Knudsen (Sammenspilsleder + Blokfløjte), Johannes Nilsson (Klarinet), Lonnie Kristiansen (P.I. 1), Maja Lindholm Damberg (Violin), Jens Thorøe Olsen (Dirigent/komponist + Guitarist), Maria Dynesen (P.I. 1 + projektleder), Sofia Gundersen Kayaya (Tværfløjte)

Foto: Thomas Brosø, Henrik Ørslev, Christoffer Jespersen

Læs også:

Er du til solo- eller holdundervisning

 

 

https://www.facebook.com/dmpf.dk/