Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Stemmerne fra virkeligheden på musik-og kulturskolerne

Forfatter: Dan Johnsen
Af Dan Johnsen, regionsreporter

”Der er altid en åben linje til kvalificeret rådgivning hos DMpF,” lyder det fra medlemmerne.

I forbindelse med Dansk Musikpædagogisk Forenings 125-års jubilæum, har MUSIKSKOLEN talt med tre af foreningens medlemmer om fagforeningens betydning og vigtighed for området. Her fortæller musikskoleleder Lars K. Mortensen, musikskolelærer Mette Vendelbo og tillidsrepræsentant Troels Richter down-to-earth om deres oplevelser og syn på foreningen.

Hvilken betydning har DMpF haft for dig?

Lars K. Mortensen:

”Mit første møde med DMpF gjorde et stort indtryk på mig. Dagen efter min ansættelsessamtale med Nordfyns kommune, hvor jeg fik jobbet som musikskoleleder, havde jeg den første kontakt til DMpF. Jeg skulle skifte fra en stilling som leder af en folkeskole, og havde brug for sparring til at få arbejdet med lønindplacering og vilkår gjort færdigt. Jeg gik fra en skolelederstilling som tjenestemand til en helt ny opgave og funktion. Som resultat af DMpF’s imødekommenhed og professionelle tilgang samt kendskab til den Nordfynske musikskolelederhistorik - faldt aftalen på plads til min store tilfredshed.”

Troels Richter:                                                                                                  

”DMpF har igennem årene haft stor betydning for mig - med sit vedholdende arbejde for gode arbejdsforhold for musikpædagoger i Danmark. Jeg har som TR haft stor hjælp fra sekretariatet igennem alle årene. Man bliver altid mødt med stor venlighed og en enorm faglighed, som gør, at man føler sig i trygge hænder. Og det har været til stor inspiration, at man igennem kurser eller personlige kontakter har kunne opbygge et godt netværk; regionalt, men også landsdækkende. 

Det har givet mig kendskab til kolleger fra forskellige egne af landet; mulighed for at udarbejde fælles projekter - og i øvrigt en nemmere adgang til de andre tillidsrepræsentanter.”   

Mette Vendelbo: 

”Jeg har stor glæde af vores fagblad, ”MUSIKSKOLEN”, hvor der deles historier og erfaringer fra hele landet om kolleger, der gør tingene på mange forskellige måder. Her kan man læse om det store arbejde, som foregår ude på musik- og kulturskolerne og blive inspireret både pædagogisk og strukturelt. Igennem bladets artikler kan man få hjælp til sit arbejdsliv; eksempelvis hvordan man indberetter sin B-skat, eller hvilke rettigheder man har i forhold til sin opgaveoversigt, så man er holdt nogenlunde opdateret. Jeg har personligt oplevet, at jeg ved en fejl havde fået udbetalt løn under en forældreorlov. Det var et spørgsmål om, at der var sat ét enkelt lille flueben forkert. Heldigvis var både min leder og lønkontoret meget gode til at samarbejde og alle var indstillet på at få problemet løst. Alligevel udløste det en hel lavine af godt gammeldags bøvl og ekstra arbejde. Jeg skulle igennem en dispensationssag hos Udbetaling Danmark for at få dagpenge, og lønnen skulle tilbagebetales, men hvad så med pension, skat og AM-bidrag, som jeg også havde betalt? Det var utrolig svært at få overblik over situationen. Her var DMpF en kæmpe støtte. Sekretariatet sørgede for at jeg fik ekstra løntimer til at rede trådene ud hos Udbetaling Danmark. Jeg fik hjælp, så jeg ikke skulle stå uden indtægt, indtil dispensationssagen var kommet igennem. DMpF tog direkte kontakt til kommunens lønkontor, sørgede for at få hele regnskabet bragt i orden, og der blev fulgt op, indtil det hele var regnet igennem. Som en bonus opdagede sekretariatet også en mindre fejl i ”Efter-17-tillægget”, og det blev rettet i samme omgang. I den omtalte sag havde jeg min ledelses opbakning til at få sagen løst, men med tidligere ledere har jeg oplevet uenigheder, hvor det har været rigtig rart at have sin lokale TR med som bisidder, og en fagforening i ryggen til at minde alle om, hvilke rettigheder man har som musikskolelærer, og til at forklare hvordan reglerne faktisk er - og sørge for, at de også bliver overholdt.” 

Hvad er det, DMpf kan?

Troels Richter:                                                                                                  

”DMpF har formået at skabe et stort netværk for musikpædagoger, hvor man kan netværke på kryds og tværs af landet – blandt andet igennem kursusvirksomhed. Foreningen har hele tiden fingeren på pulsen med, hvor musik- og kulturskolerne er på vej hen - og hvad den politiske dagsorden er. Fagforeningen kan løbende medvirke til at sætte fokus på kvaliteten af de musikpædagogiske uddannelser – og insistere på ønsket om musikpædagogisk forskning på vore læreanstalter. DMpF har igennem fagbladet ”MUSIKSKOLEN” hele tiden fokus på vores arbejdsforhold, udviklingen på musikskolerne - og fremtiden! Der orienteres om nye musikpædagogiske tiltag og gode, inspirerende projekter fra hele landet. Bladet kan også være med til at belyse udfordringerne omkring forholdene for undervisning i de ”klassiske” instrumenter og orkesterinstrumenterne, som måske trænger til nye undervisningsmetoder. ”MUSIKSKOLEN” medvirker til en positiv, løbende dialog om hele vores arbejdsliv”.

Mette Vendelbo: 

”En fagforening kan samle medlemmernes erfaringer fra hele landet, og på den måde medvirke til at vi kan inspirere hinanden til nye indsatser. Når der opstår uenigheder om overholdelsen af regler og retningslinjer, kan DMpF medvirke til at løse problemerne. DMpF kan yde hjælp og bistand til at få styr på fx reglerne om barsel – herunder de nye regler for fædreorlov. Reglerne kan være lidt af en jungle at forstå - så er det godt at kunne ringe til sin fagforening for at få vejledning. Vores fagforening kan være med til at opkvalificere musikpædagogikkens status ved at italesætte de ønsker og krav, vi må stille til politikere og andre beslutningstagere angående musikskolernes forhold. Det gælder i særlig grad undervisningen på konservatorierne, hvor der må fokuseres på kandidaternes kompetencer. I den forbindelse vil der også være behov for efteruddannelseskurser. Musikpædagogisk forskning er desværre stadig en mangelvare…”

undefined

Lars K. Mortensen:

”Der er altid en åben linje til kvalificeret rådgivning hos DMpF. For mig er det tydeligt at det lille p i navnet gør en kæmpe forskel i håndteringen af forståelsen for musikskolernes arbejdsområde. Godt nok beskæftiger musikskolerne mange højtuddannede musikere, men også den almene forståelse for musikskolernes drift og arbejdsvilkår har DMpF. Den sidste ændring i overenskomsten, som medførte store ændringer i årtiers arbejdskultur i jobbet som musikskolelærer og musikskoleleder, har DMpF virkelig en god forståelse for, og har set nødvendigheden af at implementere. Og således forholder det sig ikke i alle faglige organisationer! Mange faglige organisationer har delt sig i to foreninger, men i DMpF sidder både medarbejdere og ledere samlet i en og samme organisation, hvilket jeg ser som en klar fordel. Jeg fornemmer, at DMpF giver os en ganske god forståelse af hinandens funktion og rolle. I min verden skal der helst ikke være et dem og et os – mellem medarbejdere og ledere - men derimod et samlet fælles ønske om de bedste forhold for alle på musik- og kulturskolerne. Det er den synergi, vi bør opleve ude i musikskolerne. Medarbejdere og ledere kan kun skabe gode rammer, vilkår og godt arbejdsmiljø ved at være fælles om beslutningerne.”

Hvorfor er det vigtigt, at være med i en fagforening?

Troels Richter:     

”Fordi fagforeninger arbejder for at skabe de bedst mulige vilkår for de ansatte, bl.a. ved at sikre medlemmernes interesser omkring løn, uddannelse, og i det hele taget generelt gode arbejdsforhold gennem overenskomsten og alle andre relevante regelsæt. Fagforeningen indsamler – via tillidsrepræsentanterne - medlemmernes ønsker og krav til overenskomstforhandlinger, og kan hjælpe med problematikker vedrørende den efterhånden mere og mere skemalagte undervisnings- og arbejdstid og andre lønforhold. I forbindelse med mit arbejde på Herning Musikskole har jeg altid oplevet en god dialog mellem ledelsen og DMpF. Vores fag har jo tilgang af mange nyuddannede kandidater, der godt kan bruge hjælp til at forstå områdets arbejdsforhold og lønindplaceringer. I dialogen med medlemmerne giver det tryghed, at DMpF har så stor ekspertise omkring de emner, der behandles i forbindelse med møder i FMM (Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet, red.) En fagforening kan hjælpe dig med mange forskellige udfordringer, så du ikke står alene.” 

Mette Vendelbo:  

”Når tingene kører som de skal; man går på arbejde, man får sin løn, og der er et godt forhold mellem ledelse og medarbejdere, så kan man måske ikke mærke hele det system der ligger bagved. Men hvis der kommer grus i maskineriet, betyder det rigtig meget, at der er nogen som står bag én, så man ikke er alene over for sin ledelse. I de tilfælde, hvor der er diskussioner om opfattelsen af overenskomst og andre regelsæt, kan DMpF løfte samtalen op på et helt andet niveau, end man selv kan klare ude på den enkelte musikskole. Når man står med en lønseddel på fire sider med ind- og udgående poster, så bliver det meget hurtigt uoverskueligt. Det er en kæmpe lettelse at kunne læne sig tilbage og med fuld tillid tænke ”den klarer DMpF”. Mange har igennem årene bidraget med en stor indsats i det faglige arbejde – det er vigtigt, at der hele tiden står nye aktive klar!”

Lars K. Mortensen:

I min verden er fagforeninger kun vigtige, hvis de medvirker til at skabe gode forhold for både medarbejdere og ledere. For som tidligere nævnt, så fungerer ”butikken” ikke uden denne gensidige forståelse. DMpF har fuldstændig styr på indholdet af overenskomstens ordlyd og forståelsen af, at vi skal bruge arbejdstidsreglerne til at definere rammerne for vores arbejdsopgaver – herunder fordelingen af undervisning, møderækker og teamsamarbejde. Nu er alt jo blevet til arbejdstid! Det hele handler om troværdighed og ordentlighed – og det mener jeg, at DMpF håndterer ganske godt.”

BLÅ BOG

Mette Vendelbo  

Orkesterdiplom fra DKDM, HfM Hanns Eisler og DJM

Efteruddannelse indenfor bl.a. Colourstrings, Suzuki og Kodaly-metoden

Underviser i violin, bratsch og strygersammenspil i Lejre Musik- og Billedskole

Nyvalgt i Lærerudvalget i 2022

Troels Richter                                                                                                   

Violinist og Suzuki-pædagog

TR ved Herning Musikskole & Kulturskolerne i Ikast-Brande

Lars K. Mortensen

Musikskoleleder, Nordfyns kommune

Diplomuddannelse i ledelse

Certificeret Coachuddannelse

Linjefag i Musik fra Jelling Seminarium

Dirigent for Assens harmoniorkester

Hornist i Promenadeorkestret - Lauseniana

Diverse bestyrelsesposter

 

https://www.facebook.com/dmpf.dk/