Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Sådan er dine musikinstrumenter dækket af indboforsikringen i Runa Forsikring

Musikinstrumenter, som du ejer og bruger privat, eller i dit arbejde som lønmodtager er automatisk dækket på din indboforsikring hos Runa Forsikring.

Hvis du har en særskilt forsikring til dine instrumenter, kan det være en god ide at undersøge, om du fortsat har behov for at have den ekstra forsikring.

Indboforsikringen i Runa Forsikring dækker dine instrumenter i mange situationer

Dine privatejede instrumenter er dækket som særligt privat indbo, også når du bruger dem i forbindelse med dit arbejde som lønmodtager. Har du valgt Indbo PLUS har du dækning for pludselige skader og elektronikskader på instrumenterne. Dine instrumenter er også dækket, når du opbevarer dem fast på din arbejdsplads og i øvelokaler. Når du rejser med dine instrumenter, er de dækket som rejsegods. Er dine instrumenter særligt værdifulde, skal du dog være opmærksom på, at du har en særlig begrænsning på 10%   af den sum, du har valgt under rejser. Hvis du låner instrumenter af dit studiested, er de dækket på lige fod med dine egne instrumenter. Bemærk at der kan være en selvrisiko ved skader.

Vigtigt i forhold til din forsikring

Indboforsikringen dækker ikke dine instrumenter, hvis du bruger dem i forbindelse med dit erhverv eller bierhverv som musiker. Kun instrumenter som bruges privat eller i dit job som lønmodtager er dækket.

Du skal desuden være opmærksom på

Musikinstrumenter er ikke dækket ved udstrømning af væske eller ved tyveri, sket i/fra udhuse og garager, eller i kælderrum samt loftrum i etagebyggeri. Ved tyveri fra bil er det et krav at instrumenterne ikke er synlige udefra. De er ikke dækket, når de opbevares i udvendig bagage på biler fx i bagagebokse og i trailere.

Læs mere her 

https://www.facebook.com/dmpf.dk/