Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

OK-24: Markante forbedringer for alle musikskolelærere og -ledere

Stor sejr ved OK-24-forhandlinger for musikskoleområdets lærere, ledere og mellemledere. Flotte lønstigninger, mere i pension, barsel m.m. 

”Samlet set må vi konstatere, at OK-24 ser ud til at blive én af de mest markante overenskomstfornyelser på området,” udtaler formand for DMpF, Simon Junker Tang.

 

 

Mere i løn til alle

Den samlede ramme i perioden skønnes at blive 8,8%, der gives generelle lønstigninger på i alt 4,44%, hvoraf de 4% udmøntes allerede fra 1. april 2024, dertil forventes reguleringsordningen at give en yderligere stigning på 2,27% i overenskomstperioden, 0,085% bruges på øvrige forbedringer.

De sidste 2 % bruges for musikskolelærere således:

Pr. 1. april 2025 gives et løntrin med fuldt gennemslag for alle musikskolelærere på løntrin 28-44.
Er du på løntrin 45 eller derover får du i stedet et tillæg på ca. 10.500 kr. (7000 kr. i grundniveau). Samtidig forøges pensionsprocenten med 0,14 % for alle musikskolelærere.

De sidste 2 % bruges for musikskoleledere og mellemledere således:

Pr. 1. april 2025  forøges din pensionsprocent med 2,43 %. Pensionsforbedringen kan anvendes til frit valg, dvs. udbetales som løn, hvis du ønsker det.

Musikskolelærer: Fokus på fællesansættelser, deltidsansatte og arbejdstidens tilrettelæggelse

Parterne har gennemskrevet overenskomstens Bilag A, der nu benævnes Fælles udgangspunkt for arbejdstidsreglerne for musikskolelærere. I anerkendelse af områdets særlige karakter er der bl.a.tilføjet afsnit om fællesansættelser og om de hensyn, der skal tages når et arbejdsliv stykkes sammen af flere sideløbende deltidsansættelser og musikervirksomhed.
Det forudsættes også at der skal gives mulighed for nødvendig forberedelse og egen øvning.

Barselsforbedringer og ny opsparing af frihed m.m.

Ny adgang til opsparing af frihed og bedre barselsregler for fædre/medmødre.

Du kan læse om alle OK-forbedringer i forliget herunder.

Læs uddybende OK24-materiale:

OK24: Forlig indgået d. 17. og 27. februar 2024:

Samlet orientering om forligene ved OK24

Orientering om det generelle forlig

Orientering om forliget om overenskomsterne på musikskoleområdet

https://www.facebook.com/dmpf.dk/