Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Husk din pension når du skifter job – det kan koste dyrt at glemme

Første dag på en ny arbejdsplads hører langt fra til sjældenhederne blandt særligt de unge herhjemme. Tværtimod skifter de ofte job og også i højere grad end ældre danskere. De mange jobskifter kan medføre at man får pensionsordninger i flere forskellige selskaber – og det kan koste dyrt i omkostninger.

Det er dog de færreste, der egentlig skænker pensionen en tanke, når et jobskifte banker på døren.

 ”Jo flere penge der over årene går til omkostninger frem for til pensionsopsparingen, jo mindre bliver der at gøre godt med i pensionstilværelsen i sidste ende. Derfor er det generelt en god idé at undersøge, om man f.eks. som følge af jobskift i tidens løb har fået flere pensioner, som med fordel kan samles. For her kan der være meget at spare og især for unge,” siger Anne-Louise Lindkvist, markeds- og kunderådgivningschef i Sampension.

Beregninger fra Sampension viser, at hvis man f.eks. sparer 1.500 kr. i administrationsomkostninger om året ved at samle sine pensionsordninger som 25-årig, får man 72.000 kr. ekstra opsparing ved pensionering. Hvis man er 35 år, får man 51.000 kr. ekstra opsparing ved pensionering, mens gevinsten ved at samle pensionerne som hhv. 45-årig og 55-årig er på 33.000 kr. og 17.000 kr.

Dit pensionsselskab kan hjælpe med at se på fordelene ved at samle dine pensionsopsparinger i et selskab fremfor flere.

Bliv klogere i den fulde artikel

 

https://www.facebook.com/dmpf.dk/