Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Disse ændringer kan have betydning for din pension i 2024

Der er i 2024 nye regler og ændringer på vej, som kan få betydning din pension. Sampension giver her et overblik over, hvilke forhold du særligt skal være opmærksom på.

Det er formentlig de færreste, der har som deres nytårsforsæt at bruge mere tid på deres pensionsopsparing i 2024. Og hvis du ligesom så mange andre, hellere vil bruge din tid på noget andet, så kan du her få et overblik over de vigtigste regler og ændringer, som kan have betydning for din pension.

Hjælp til at undgå dobbeltbeskatning

Hvis du har indbetalt mere på din ratepension, end du kan få fradrag for, så kan du risikere at pengene bliver beskattet to gange, da der nemlig samtidig skal betales skat af udbetalingen. Du måtte i 2023 indbetale maksimum 60.900 kr. til ratepensionen.

På din årsopgørelse, kan du se, om du har indbetalt for meget. Skulle uheldet været ude, får du et brev i forbindelse med årsopgørelsen, hvor du bliver gjort opmærksom på problemet, og også en guide til, hvordan du skal forholde dig.

I 2024 er satsen for, hvor meget du må indbetale til ratepensionen hævet til 63.100 kr.

Aldersopsparing bliver mere attraktiv

Aldersopsparingen tegner til at bliver mere attraktiv i 2024. Regeringen barsler nemlig med et lovforslag i starten af 2024, der skal sikre, at indbetalinger til aldersopsparing ikke har betydning for sociale ydelser i husstanden. Det vil mere konkret sige, at hvis du vælger at indbetale til en aldersopsparing via din arbejdsgiver, vil du ikke længere opleve, at eventuelle tilskud f.eks. boligstøtte, som du får fra det offentlige, bliver påvirket.

Ifølge regeringens lovprogram planlægger regeringen at fremsætte dette lovforslag i anden halvdel af februar, og loven ventes at få virkning med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2024.

I 2024 kan du indbetale 9.100 kr. på en aldersopsparing. Har du syv år eller færre til folkepensionsalderen, er taksten dog lidt højere, da du i det tilfælde må indbetale 58.900 kr.

Gevinster til arbejdende seniorer og pensionister

I 2023 trådte nye regler i kraft, som indebærer, at man ikke længere bliver modregnet i folkepensionen, hvis man selv eller ens bedre halvdel er i beskæftigelse. Den sløjfede modregning betyder, at det ganske enkelt bedre kan betale sig for seniorer og pensionister at arbejde.

I 2024 bliver det også muligt at få en skattefri seniorpræmie for både det første år (45.415 kr.) og andet år (27.003 kr.), man arbejder videre efter folkepensionsalderen. Du skal blot mindst arbejde 1.560 løntimer i de 12 måneder, du arbejder, efter at du har opnået folkepensionsalderen.

Disse ændringer kan have betydning for din pension i 2024 (sampension.dk)

https://www.facebook.com/dmpf.dk/