Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Disse ændringer kan få betydning for din pension i 2023

Flere nye regler og ændringer kan i 2023 få betydning for danskernes pension og tilbagetrækning. Her giver Sampension et overblik over, hvilke forhold man særligt skal være opmærksom på.

Det er givetvis de færreste danskere, der har som nytårsforsæt at skænke deres pension flere tanker i det nye år. Alligevel så er der god grund til at bruge lidt tid på pensionen her i starten af 2023. Året byder nemlig på en række nye regler og ændringer, som kan få betydning for danskernes pension og tilbagetrækning.

Ægtefældemodregning afskaffes

Hidtil har det været sådan, at pensionister får mindre i folkepension, hvis deres ægtefælle eller partner arbejder. Men med de nye regler afskaffes denne modregning, og det vil kunne mærkes. Beregninger fra Sampension viser, at en folkepensionist kan få godt 2.000 kr. mere udbetalt om måneden som følge af de nye regler.

undefined

Politisk aftale gør det mere attraktivt at blive længere på arbejdsmarkedet

I 2022 er der indgået en politisk aftale om at afskaffe modregning i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg som følge af ens egen arbejdsindtægt. Det kommer til at betyde, at man som pensionist fremover kan takke ja til beskæftigelse uden at blive trukket i folkepensionen. Disse regler ventes at blive vedtaget i det nye år og vil efter alt at dømme komme til at gælde med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2023.

Skattefri seniorpræmie

Hvis man ønsker at udskyde pensionen, skal man desuden være opmærksom på, at man også i det nye år kan få en skattefri seniorpræmie for både det første og andet år, man arbejder videre efter folkepensionsalderen. I 2023 får man 45.415 kr. kr. for det første år, man arbejder efter folkepensionsalderen, og 27.033 kr. for det andet år. Timekravet er på mindst 1.560 løntimer i de 12 måneder, man arbejder, efter at man har opnået folkepensionsalderen - svarende til et gennemsnit på 30 timer om ugen.

undefined

Nye satser for pensionsindbetalinger og højere topskattegrænse

Det er desuden værd at bemærke, at man fra 1. januar 2023 kan indbetale mere på den såkaldte aldersopsparing. Derudover stiger grænsen for, hvornår man skal betale topskat, hvilket også kan have betydning for din pension.

Sampensions hjemmeside kan du læse mere om de nye satser og ændringer. Her kommenterer markeds- og kunderådgivningschef i Sampension, Anne-Louise Lindkvist også på de nye regler.

Læs også:

Hele artiklen

Bliv en rigere pensionist

Nye barselsregler

https://www.facebook.com/dmpf.dk/