Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Kor- og orkesterledelse udenfor musikskoleområdet

Forfatter: regionsreporter Jonas Viggo Pedersen
Af regionsreporter Jonas Viggo Pedersen

Musikpædagoger, der arbejder med korsang og/eller orkesterledelse i musikskolen, kommer af og til ud for at få tilbudt arbejde med amatørmusikken udenfor musikskolen.

Det er glædeligt, når musikskolens virke kan få en tæt forbindelse til amatørmusikken, som jo er en af de store aftagere af eleverne fra musikskolen. Og det er også fint, når en musikskole-deltidsansættelse kan suppleres med meningsfuldt arbejde i lokalområdet.

Det pædagogiske arbejde med kor og ensembler er ret ens, uanset om det er i musikskolen eller det er voksne over 25 år. De største forskelle er lavpraktiske – typisk sådan noget med, at arbejdet skal tilrettelægges under hensyntagen til de voksnes mere etablerede forpligtelser overfor familier, arbejde mv.

Pædagogisk og kunstnerisk er der meget lidt forskel.

Den allerstørste forskel ses på de rammer, der er for undervisningen. På amatørmusikområdet er der ikke nogen særskilt lovgivning, der absolut skal følges, sådan som der er om musikskolerne.

Det betyder også, at der ikke er nogen overenskomst på området.

Med folkeoplysningsloven kan amatørmusikken få lidt tilskud til lærerlønnen, hvis man organiserer sig i en aftenskole. Men folkeoplysningsloven rummer nogle hurdler for DMpF’ s medlemmer:

Der er i loven ikke plads til en egentlig ansættelse med løn under sygdom eller barsel, 3 måneders opsigelse eller mulighed for kvalifikationsløn. Der findes kun én lønsats, og den er det decideret ulovligt at fravige. Den er i øvrigt ganske ringe. Lønnen for en undervisningslektion à 45 min. er pt. 270,80 kr. inkl. forberedelse og alle andre arbejdsopgaver, uanset om man kommer ind fra gaden eller om man har 30 års erfaring. Og den er også den samme, om man viser lysbilleder fra Bali eller om man dirigerer Verdis Requiem. Og det er endda omhyggeligt nedfældet, at man ikke må lønne for flere undervisningstimer, end der er afholdt i praksis. Man kan altså ikke lave løngraduering ad den vej heller.

Amatørensemblerne har da også prøvet at lave forskellige krumspring for at komme omkring denne lov. Man prøver nogen steder at give et klækkeligt koncerthonorar, når prøverne har været så lavt lønnede. Andre steder er man mere fantasifuld og prøver grænser for lovens intentioner. Men alle steder lægger det et betydeligt ansvar for rimeligheden af aflønningen over på en konkret forhandling.

DMpF har derfor lavet eksempel på en kontrakt for orkesterledelse med forslag til honorering. Den har ligget på DMpF’s hjemmeside i et par år nu, og den tager udgangspunkt i nogle få antagelser.

  • Lige løn for lige arbejde, uanset om eleverne er over eller under 25 år.

  • Forberedelsen må indregnes i timelønnen, da amatørensemblerne typisk ikke er administrativt organiseret på en måde, hvor det ville give mening at opsøge en anden arbejdstidsberegning.

Det konkrete forslag til honorering bygger på løntrin 42, som ikke er ualmindeligt med 10 års erfaring eller derover i musikskolen.

Det kan være sin sag at stå fast på et lønkrav ved en ansættelsessamtale med et amatørkor eller –orkester. Det er DMpF’s håb, at det giver medlemmerne et rygstød til disse samtaler, når man kan have kontrakteksemplet med. DMpF har således kendskab til adskillige sager, hvor det har haft en gavnlig effekt for medlemmerne og opfordrer til, at kontrakten anvendes til inspiration, hvor det er relevant.

Foreningens medlemmer er naturligvis velkomne til at henvende sig til sekretariatet for vejledning, også i sådanne sager.

 

Se DMpF’s aktuelle forslag til kontrakt for kor- og orkesterledelse udenfor musikskoleområdet på: http://dmpf.dk/media/31492/eksempel-pa-kontrakt-for-orkesterledelse-2017.pdf

 

Jonas Viggo Pedersen er medlem af DMpF´ s Lærerudvalg

https://www.facebook.com/dmpf.dk/