Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

”TANDLÆGEMODELLEN” udfylder folkeskolereformens muligheder

Forfatter: Ole Helby
Af Ole Helby

Med folkeskolereformens ikrafttrædelse den 1. august 2014 blev der indført et gensidigt forpligtende samarbejde mellem folkeskolen og musikskolen. Samtidig åbnede reformen op for, at en elev i begrænset omfang kan opfylde sin undervisningspligt ved at deltage i undervisningen i den kommunale musikskole eller den kommunalt støttede selvejende musikskole.

Musikskolerne har arbejdet målrettet med at udfylde reformens muligheder. I enkelte kommuner har det resulteret i et struktureret samarbejde omfattende alle folkeskoler. Det generelle billede i kommunerne er ikke desto mindre, at samarbejdet fortrinsvis manifesterer sig på enkelte særligt interesserede skoler og ofte i en afgrænset eller projektorienteret form.

Sagt på en anden måde: Det er lykkedes at få skabt rigtig flotte samarbejder, hvor udviklingen af det faglige indhold har skabt nye undervisningsformer, og hvor musikskolernes nærvær på skolerne har gjort musikskolen mere synlig for børnene og deres lærere. Ud fra en samlet national betragtning kniber det imidlertid gevaldigt med skaleringen.

Landspolitisk burde det være en bunden opgave at følge op på reformen og sikre det økonomiske grundlag for en succesfuld implementering, men det er ikke sket. Musikskolerne har ikke midler til at betale for undervisningen i folkeskolen. Folkeskolerne skal på deres side prioritere lønkronerne til fordel for et samarbejde med musikskolerne, hvis musikskolelærerne skal varetage arbejdsopgaver i folkeskolen.

Derfor er det meget positivt, hvis der kan udvikles modeller, som både er økonomisk neutrale og kan udfylde mulighederne i folkeskolereformens bestemmelser på en måde, der er optimal for eleverne, musikskolen, folkeskolen og det samlede læringsmiljø i musik.

Med den såkaldte ”tandlægemodel” - navnet kan altid ændres! - som er en forsøgsordning i Billund, tyder meget på, at der er fundet en model, som giver rigtig gode muligheder for at integrere musikskolens instrumentalundervisning i folkeskolen med tilstedeværelse af musikskolelærere i den almindelige skoletid. Læs mere om modellen i David Efraim Poulsens artikel inde i bladet, hvor du også kan få indblik i tankerne fra manden bag modellen, Niels-Evald Jensen, guitarunderviser ved Billund Kulturskole.

Det er oplagt, at musikskolerne arbejder for at få denne model udbredt i så stort omfang som muligt. Naturligvis under skyldig hensyntagen til lokale forhold og en hensigtsmæssig afvikling af arbejdsopgaverne. ■

https://www.facebook.com/dmpf.dk/