Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Skiftedag i Kulturministeriet

Forfatter: Simon Junker Tang
Af Simon Junker Tang, formand

Den 16. august 2021 overtog Ane Halsboe-Jørgensen posten som kultur- og kirkeminister efter, at Joy Mogensen valgte at trække sig fra politik efter godt og vel to år som minister i den Socialdemokratiske mindretalsregering.

Det giver anledning til et tilbageblik.

Afskaffelsen af omprioriteringsbidraget og Kulturløftet på 437 millioner var to hjørnestene i perioden. At der delvist var tale om tilbagerulning og afskaffelse af kommende besparelser er også fortællingen om, at arbejdet med at opnå  en bred politisk anerkendelse af, at penge til kultur skal ses som en investering, ikke er tilendebragt. Den afgående ministers stærkeste vision, at Alle børn skal have mulighed for at spille et instrument, der flugtede DMpFs egen Musikskolen For Alle, førte i første omgang til afsættelse af 2*20 millioner kr. til de meget bredt anlagte modelkommuneforsøg i Grib engagementet, der afsluttes ved udgangen af 2022

Da regeringen tiltrådte i sommeren 2019, havde ingen - af gode grunde - nogen anelse om, hvilken gennemgribende påvirkning Covid-19 pandemien ville få på hele verdens befolkning. Det blev Joy Mogensens nærmest umulige opgave at skulle håndtere restriktioner, der ustandseligt blev afløst af andre, op- og nedlukninger og en strøm af varierende hjælpepakker til et stærkt nødlidende kunst- og kulturliv i et overbelastet ministerium. At det slider på en minister er indlysende.

Det kom tilsyneladende som en overraskelse for politikerne på Christiansborg, at krisen afdækkede et prekariat af kulturarbejdere, herunder mange musikere og musikundervisere, der med ét slag mistede hele eller dele af deres livsgrundlag uden at kunne gøre sig fortjent til hjælpepakker, fordi deres indtægt fra kunstnerisk betinget virksomhed blev vurderet værende for lille. For mange var det medlemskab af en A-kasse, der gav dem til dagen og vejen. Det bør være en bunden opgave for Ane Halsboe-Jørgensen at skabe et bedre overblik over, hvordan kunst- og kulturarbejders indkomster er sammensat.

Den nye minister træder ind i et ministerium, der kan se fremad mod en tid uden restriktioner. I DMpF håber vi, at arbejdet med at bringe kunst- og kultur ud til alle, særligt børn og unge, får forøget styrke under Ane Halsboe-Jørgensen, der vil kunne bruge sin erfaringer fra uddannelses- og forskningsministeriet. Vores opfordring skal være: Gå i gang med en revision af musikloven og bekendtgørelse om musikskoler, der forpligter den enkelte kommune til at nå flere børn og unge, og giv musikskolerne større muskler til at løfte opgaven.

https://www.facebook.com/dmpf.dk/