Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

OK 21

Forfatter: Ole Helby
Af Ole Helby

Vi nærmer os forhandlingerne om en fornyelse af overenskomsterne på det kommunale område pr. 1. april 2021. De gældende overenskomster blev i foråret 2018 indgået efter et større drama, hvor en storkonflikt på hele det offentlige område først blev afværget, da situationen for alvor spidsede til. Det opnåede resultat sikrede først og fremmest en forbedring af reallønnen i den 3 -årige periode, som løber fra 1. april 2018 til 31. marts 2021. Hertil kom nogle mindre forbedringer, der kom i hus ved de specielle forhandlinger på de enkelte overenskomstområder, herunder musikskoleområdet.

Siden foråret har det stået klart, at den altovervejende stemning i fagbevægelsen er, at usikkerheden i forhold til udviklingen i sundhedskrisen og samfundsøkonomien er så stor, at det ville give bedst mening at udskyde de kommende overenskomstforhandlinger et år. Imidlertid har det ikke været muligt at blive enige om en udskydelse af forhandlingerne. Forberedelserne er derfor i fuld gang på alle niveauer, om end lidt forsinket på grund af omstændighederne.

Overordnet fastholder DMpF kravet om en fortsat forbedring reallønnen gennem en procentuel regulering af skalalønnen på det kommunale område. Desuden er krav om højere løn og forbedring af pensionsprocenten nærmest fast inventar ved overenskomstforhandlinger. Som et led i forberedelserne har DMpF opfordret medlemmerne til at komme med forslag og ønsker til OK 21 med henblik på de specielle forhandlinger om en fornyelse af musikskolernes overenskomster. Erfaringen viser, at medlemmernes forslag ofte er bredt underbyggede, hvilket er med til både at kvalificere og nuancere den endelige fremsættelse af krav til KL. Ved OK 21 har DMpF en særlig interesse i folkeskolelærernes nye arbejdstidsaftale, der rummer en række interessante forbedringer og ændringer, som, hvis aftalen bliver endeligt vedtaget, givetvis vil blive inddraget i de kommende forhandlinger på musikskoleområdet.

https://www.facebook.com/dmpf.dk/