Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Ny formand og bestyrelse i DMpF

Forfatter: Simon Junker Tang
Af Simon Junker Tang, formand

Mens krigen raser og en tragedie udspiller sig i Ukraine, som vil præge vores verden i lang tid fremover, kan en valghandling i en fagforening forekomme som en bagatel. Hvor lille begivenheden end er, set i det store billede, er den ikke desto mindre et eksempel på en demokratisk proces, hvor magten overdrages fredeligt.

DMpF har tre arbejdsudvalg: Lærerudvalget, bestyrelsen for Lederforeningen og TR-udvalget. De to førstnævnte indstiller henholdsvis 9 og 2 kandidater til bestyrelsen. Formanden vælges direkte af medlemmerne, mens bestyrelsen af sin midte vælger en næstformand og yderligere tre medlemmer til forretningsudvalget, der sammen med formanden udgør foreningens daglige ledelse.

Alle kandidater er tidligere blevet præsenteret for DMpF´s aktive medlemmer, som senest 1. marts havde mulighed for at opstille yderligere kandidater. Da det ikke har været tilfældet, kan vi konstatere, at alle de foreslåede kandidater er valgt.  Dermed kender vi det hold af politikere, der på DMpF´s landsmøde 30. april indsættes i bestyrelsen og i udvalgene til at varetage foreningens og medlemmernes interesser frem til landsmødet i 2024. Som nyvalgt og dermed kommende formand vil jeg gerne takke for valget og for den tillid, man viser mig.  Sammen med den kommende bestyrelse og de tiltrædende udvalg, der repræsenterer både fornyelse og kontinuitet og består af yderst kompetente politikere, der favner meget bredt, vil DMpF fortsætte arbejdet for:

  • gode rammevilkår for musik- og kulturskolelærere og -ledere
  • ordentlige forhold for alle musikere og musikundervisere
  • at give alle børn og unge muligheden for at lære at spille et instrument i musikskolen
  • at styrke foreningens synlighed og relevans ved fortsat at have fokus på medieplatformene og samspillet mellem de politiske udvalg
  • at styrke den musikpædagogiske forskning og dermed de musikpædagogiske uddannelser, ikke mindst på landets konservatorier

Som arbejdende næstformand siden 2017 føler jeg mig klædt på til opgaven gennem deltagelse i foreningens drift, politikudvikling, sagsbehandling for medlemmerne og kontakt med samarbejdspartnere.

Afslutningsvis vil jeg med en god portion ydmyghed takke Ole Helby for hans store og uvurderlige arbejde for foreningen og i særdeleshed for at have været min mentor og tætte samarbejdspartner igennem mange år.

 

https://www.facebook.com/dmpf.dk/