Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Nedlukning Genåbning Krisestyring

Forfatter: Ole Helby
Af Ole Helby

Covid19-pandemien medførte, at Danmark midt i marts måned blev lukket meget hurtigt ned i et hidtil uset omfang. Med undtagelse af de faggrupper, der skulle blive tilbage og varetage kritiske funktioner, blev alle offentligt ansatte sendt hjem. Kulturlivets aktører i bred forstand blev ramt meget hårdt, og mange musikere stod fra den ene dag til den anden uden noget indtægtsgrundlag. På musikskolerne skulle lærere og ledere varetage deres opgaver hjemmefra med de store udfordringer og begrænsninger, det indebærer.

Efter påske påbegyndtes en gradvis og kontrolleret genåbning af det danske samfund. På dette tidspunkt blev det tydeligt, at genåbningen af samfundet ville komme til at handle om politiske og økonomiske interesser i lige så høj grad som sundhedsfaglige vurderinger. DMpF opfordrede derfor regeringen og folketingets partier til at huske musikskolerne, så denne vigtige del af det danske musik- og kulturliv kunne videreføres uden at lide et unødigt stort tilbageslag.

Den 27. maj kunne musik- og kulturskolerne langt om længe åbne igen. I realiteten er der dog tale om en gradvis genåbning, da dele af undervisningen desværre forsat er lukket ned. Det drejer sig først og fremmest om holdundervisning, herunder kor, men også soloundervisningen er flere steder ramt på grund af en stram lokalesituation i kommunen. Heller ikke elevkoncerter og andre større arrangementer har kunnet gennemføres i sædvanligt omfang. Billedet er forskelligt fra kommune til kommune, men mange musikskolelærere må forsat undervise en del af deres elever online. Genåbningen stiller i det hele taget store krav til musikskolernes lærere og ledere, da dagligdagen langt fra er normaliseret. Der er således fortsat brug for den samme store kreativitet og fleksibilitet, som på så fremragende vis blev lagt for dagen under den fuldstændige nedlukning.

Elevtilmeldingerne til den kommende sæson er helt naturligt i fokus på alle musik- og kulturskoler. Bekymringen er flere steder stor, fordi antallet af både gentilmeldinger og nye tilmeldinger ligger under niveauet fra tidligere år. Nedlukningen taget i betragtning er dette ikke overraskende. Til gengæld er det nødvendigt, at man tager handling på den krisesituation, som er opstået.

DMpF opfordrer derfor de musik- og kulturskoler, der ligger under det normale antal tilmeldinger, til at forlænge den officielle tilmeldingsfrist frem til 1. oktober eller senere som en del af krisestyringen under Covid19.  Forlængelsen vil gøre det muligt at få kontakt til målgruppen, gennemføre diverse ”nu genstarter musikskolen-koncerter” og andre oplysningsarrangementer for potentielle elever langt ind i det nye skoleår. Det er nu, strategien og de nødvendige aftaler med kommunen i den anledning skal på plads.

https://www.facebook.com/dmpf.dk/