Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

MUSIKSKOLEN FOR ALLE

Forfatter: Ole Helby
Af Ole Helby

Med musikskolenforalle.dk fremlægger Dansk Musikpædagogisk Forening en ny vision for musikskolerne i Danmark. Musikskolen skal være for alle børn og unge.

Ambitionsniveauet skal op.

Musik er et universelt sprog. Alle kan opleve og udtrykke musik med stemme, krop eller instrument og således kommunikere på tværs af sproglige, fysiske og kulturelle barrierer. Musikken rammer dig lige der, hvor du er, og derfor mener vi, at alle børn og unge uanset talent, social herkomst, køn, etnicitet og handicap skal lære at spille i musikskolen.

Visionen indeholder tre konkrete mål:

Når vi siger, at alle børn skal lære at spille i musikskolen, er de tre konkrete mål, at

• alle kommuner tilbyder gratis instrumental- og vokalundervisning til børn i den skolepligtige alder.

• den brede befolkning betragter musikskolen som en spirekasse for musikkultur, hvor alle kan gro med.

• der er politisk og forvaltningsmæssigt fokus på det gensidigt forpligtende samarbejde mellem folkeskolen og musikskolen.

På vejen mod gratis undervisning, foreslår vi, at

• alle kommuner bør etablere fleksible undervisningstilbud såsom fripladsordninger og differentierede prisklasser.

• forsøg med gratis musikundervisning etableres i flere kommuner.

• kendskabet til hvad en musikskole kan tilbyde styrkes, så alle børn, unge og forældre ved, at musikskolen har et tilbud til netop dem.

• økonomiske midler bør følge med det gensidigt forpligtende samarbejde mellem musikskole og folkeskole.

https://www.facebook.com/dmpf.dk/