Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Musikfaget lider - bred alliance nødvendig

Forfatter: David Efraim Poulsen
Af David Efraim Poulsen, medieredaktør

Det er ingen hemmelighed, at musikfaget som undervisningsfag er presset og har været det i årtier. Det gælder på uddannelsesinstitutioner for kommende musik- og instrumentalundervisere, men også ude på skoler og institutioner, hvor børn, unge og voksne skal tillære sig musikfaget. 

Årsagerne til musikfagets deroute er mange. Dels har der i en årrække været et enøjet politisk fokus på sundhed og på at forbedre resultaterne i de såkaldt ”rigtige skolefag”. I kombination med langvarige besparelser har det kostet musikfaget dyrt blot at blive set som ”flødeskummet”. Dalende kvalitet, færre undervisningstimer og en total mangel på visioner for musikundervisning. Konsekvenserne ses som fravær af morgensang og udbud af musikvalgfag pga. manglende musikuddannet personale på skoler og i daginstitutioner. 

Effekten af den dalende faglige kvalitet bliver for alvor tydelig, når dimittenders kompetencer viser sig ikke at være i synk med den virkelighed, der møder dem efter endt musikuddannelse. Endelig har politikere og forvaltninger overvejende fravalgt at gribe det udviklingspotentiale, der ligger i ”Den åbne skole” og det lovpligtige samarbejde mellem musik- og folkeskoler. 

Musikfaget har stærkt brug for en professionalisering af musikpædagogikken. En sådan visionær udvikling af faget bør tage sit afsæt i relevant musikpædagogisk forskning– en tilgang der har eksisteret i årtier på andre fagområder, og som er en indiskutabel forudsætning for musikpædagogisk udvikling i vore nordiske nabolande.

Musikfaget har brug for, at musikuddannelserne opkvalificeres, så de studerendes instrumentale og pædagogiske kompetencer modsvarer de opgaver, som de møder ude på musik- og folkeskoler. Undervisningstilbuddene på musikskolerne gennemgår nemlig i disse år en rivende udvikling, når det gælder metoder, undervisningsformer og undervisningsmaterialer.

Musikfaget har brug for politisk opbakning, så samarbejdet mellem musik- og folkeskole kan få luft under vingerne til at flyve længere end blot en enkelt sæson ad gangen. Udvikling af egentlige musikalske færdigheder er en langvarig proces, som ikke klares med gode og nok så underholdende events! Hindringerne er bl.a. snævre budgetter og folke- og musikskolers mange andre indsatsområder.

På den baggrund må man konstatere, at der er behov for en alliance blandt musikundervisningsområdets aktører med det formål at styrke vores fælles virkefelt. Med et dedikeret og kontinuerligt musikpædagogisk arbejde er musikskolerne, herunder MGK-centrene, en uundværlig del af fundamentet for dansk musikkultur. De er dog kun et par led i fødekæden, og det er ønskeligt at alle aktører, der ønsker at styrke musikfaget, kommer i spil. Tiden er inde til at skabe fælles visioner og sammen forfølge mål, der sikrer at musikfaget anerkendes som et vigtigt fag på lige fod med alle andre fag, der arbejder med at uddanne og almendanne mennesker til at leve aktive kulturelle og indholdsrige liv i vores samfund.

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/dmpf.dk/