Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Musik- og kulturskoler på finansloven

Forfatter: Ole Helby
Af Ole Helby

Regeringen har på finansloven i perioden 2021-2022 afsat 50 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til kulturinitiativer. Regeringen lægger op til, at ca. halvdelen af midlerne målrettes kultur- og musikinitiativer for børn, herunder nye initiativer på musik- og kulturskoler.

Kulturminister Joy Mogensen har i forbindelse med fremlæggelsen af regeringens finanslovsudspil udtalt, at alle børn skal have muligheden for at få et aktivt og skabende liv med musik og andre kunstarter.  Kulturministeren siger også, at vi har brug for at give flere børn – uanset social og kulturel baggrund – nogle af de kreative udfoldelsesmuligheder, som musik- og kulturskolerne tilbyder. På den kommende finanslov ønsker regeringen derfor at afsætte midler, så musik- og kulturskolerne kan øge antallet af børn og unge, der kan udfolde sig via musik, billedkunst, drama og andre kreative udtryksformer. 

Det er naturligvis positivt, at regeringen vil afsætte midler til musik- og kulturskolerne. Området har i den grad brug for regeringens bevågenhed. DMpF deler fuldt ud intentionen om, at flere børn skal have mulighed for at deltage i den undervisning, som musik- og kulturskolerne tilbyder.

Spørgsmålet er så, hvad der egentlig ligger i regeringens udspil, som udover de positive politiske tilkendegivelser fremstår i en meget løs form. Det betyder, at der er et stort behov for, at intentionen med regeringens udspil kvalificeres og konkretiseres i forbindelse med finanslovsforhandlingerne, så det ligger klart, hvad det er for en ramme, der efterfølgende skal udfyldes. En oplagt mulighed er at lade forbedringerne ske gennem en ændring af Lov om Musik og af Bekendtgørelse om musikskoler, hvor det centrale element kunne være at sænke loftet over forældrebetalingen ned mod 25 %, som det kendes fra andre områder. Kompensationen til kommunerne kan så finde sted ved at hæve refusionsprocenten tilsvarende. Ved at bruge de afsatte midler til dette formål, gøres musikskolerne mere tilgængelige for familier med små indkomster.

Umiddelbart er der kun lagt op til at afsætte midler i 2021 og 2022. Det finder DMpF meget bekymrende; musik- og kulturskolerne har brug for varige forbedringer og ikke engangspuljer eller forsøgsordninger for at kunne øge tilgængeligheden for landets børn og unge, og for at de tilbud, som gives, er i tråd med de grundlæggende vilkår for instrumental- og sangundervisning. Det er en langvarig proces at lære at spille på et instrument, men til gengæld giver det kompetencer, som kan følge den enkelte som en væsentlig interesse og kilde til personlig udvikling og glæde igennem hele livet. DMpF opfordrer derfor regeringen og folketingets partier til at lave en finanslovsaftale, der kvalificerer regeringens udspil og sikrer en aftale, der reelt giver musik- og kulturskolerne et varigt løft, hvor den sociale profil prioriteres.

 

 

 

 

https://www.facebook.com/dmpf.dk/