Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Kunst og kultur er kernevelfærd

Forfatter: Simon Junker Tang
Af Simon Junker Tang, formand

Når valgtrommernes dybe buldren får enhver politisk samtale, der ikke handler om at positionere sig og bejle til vælgernes gunst, til at forstumme, må tiden være inde til at hejse flaget for kunsten og kulturen.

Med bred politisk enighed om at bruge det økonomiske råderum på at øge forsvarsbudgettet, med obligatoriske opgaver som klima og sundhed, og med en verden, der muligvis er på vej ind i en recession, kan det være let at glemme, hvor meget vi lærte at skønne på kunsten og kulturen, da Covid19 restriktionerne holdt samfundet i et jerngreb.

For DMpF er kunst og kultur kernevelfærd. Mennesket kan måske godt overleve på brød alene, men vil vi mere end det, har vi brug for både de professionelle udøvere og skabere til at berige os og give os en større forståelse af verden gennem ord, form, farve, lyd og bevægelse. Vi har brug for vækstlaget og de dygtige amatører til at nytænke og bringe kulturen ud til hele landet. Vi har brug for dygtige undervisere og formidlere, der bringer kundskaber og skaberglæde videre til børn og unge.

Den udøvende og skabende kunst er definerende for, hvem vi er som individer, i fællesskaber, som sprogområde og nation, i vores samarbejde med resten af kloden.

Hvordan kan vi give kommende generationer mere bæredygtige værdier i en fragmenteret verden præget at tech-mastodonternes kamp om vores tid?
Hvordan kan vi hjælpe de unge til at finde fylde og mening i livet uden behov for at drive rovdrift på verdens ressourcer?
Et godt sted at starte er barnets verden. Lad os fylde den med visdom, historier, sange og farver, skærpe alle deres sanser, give dem evner og redskaber til at udfolde deres kreativitet.
Kan vi som samfund blive bedre til at nå dette mål? DMpF’s korte svar er, ja.

Opfordringen herfra til alle folketingets nuværende og kommende politikere er: Husk at kunsten og kulturens rolle rækker langt ud over kulturpolitikken, og i høj grad handler om, hvilket land vi ønsker at bo i.

 

https://www.facebook.com/dmpf.dk/