Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

København har Danmarks mindste musikskole

Forfatter: Simon Junker Tang
Af Simon Junker Tang, formand

Danmarks Statistik opgør hvert år, hvor stort et beløb hver potentiel musikskoleelev modtager i statsrefusion. Tager man de seneste tal som udgangspunkt, ligger Danmarks tre mindste kommunale musikskoler i henholdsvis København, Aarhus og Odense med et tilskud på henholdsvis 10, 26 og 29 kr. årligt pr. individ i målgruppen 0-25 år.

I den anden ende finder man Hørsholm, Furesø, Nordfyn og Morsø, der modtager henholdsvis 187, 154, 139 og 121 kr. Ganske mange kommuner ligger tæt på medianen på 71,5 kr. Disse tal kan ses som udtryk for den kommunale vilje til at investere i børn og unges musikuddannelse.

Hvorfor, Københavns kommune kun har en musikskole på størrelse med Koldings, har ganske givet flere forklaringer, men afgørende er det, at musikskolen ikke er til stede på 52 ud af 62 folkeskoler i kommunen.

Stort set alle former for instrumentalundervisning tilbydes på hovedadressen i Staldgade, men tilbuddet ude på de ti folkeskoler er mere sparsomt. På Korsager Skole udbydes blot guitar og klaver, mens tilbuddet på Utterslev Skole er begrænset til slagtøj og blokfløjte. Samme centralisering gør sig gældende for musik til de 0-9-årige, sammenspil og kor.

Det er velkendt, at tilgængelighed er en afgørende faktor, særligt når de yngste borgere skal opdage det musikskoletilbud, som kan blive deres indgang til musikskolen. Det tilbud savnes på langt de fleste københavnske folkeskoler i dag.

Alle Københavns børn og unge fortjener, ligesom børn og unge i landets øvrige kommuner, muligheden for at gå i musikskole. Det gælder også familier, der er udfordret økonomisk eller ikke har den kulturelle kapital til selv at opsøge musikundervisning.

At opfylde det mål kræver en kapacitet, der er mange gange større end nu.

Derfor er det for uambitiøst, at Københavns kommune kun når ud til 0,7 % af målgruppen, og det illustrerer endnu en gang, at musikskolebekendtgørelsen skal gøres mere forpligtende. DMpF’s vision er, at alle kommuner skal nå mindst 10 % af demografien, og at muligheden for friplads skal følge mulighederne på daginstitutionsområdet. Indtil det sker, er udvikling eller mangel på samme alene et kommunalt ansvar.

Musikundervisning er en kerneopgave i den kommunale velfærd. Det bør politikerne i borgerrepræsentationen tage alvorligt. Sammen med en nyligt tiltrådt ledelse for musikskolen skal der lægges en udviklingsplan, og skabes en økonomisk ramme for en større skole.

https://www.facebook.com/dmpf.dk/