Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Genåbning af musikskolerne

Forfatter: Ole Helby
Af Ole Helby

Udbruddet af coronavirus i Danmark medførte, at regeringen og folketingets partier midt i marts gennemførte en omfattende og hidtil uset nedlukning af Danmark. Med undtagelse af de personalegrupper, der varetog særligt kritiske funktioner i forhold til opretholdelsen af sundhedsvæsenet og samfundsordenen, blev alle offentligt ansatte sendt hjem med løn. Inden for det muliges kunst og under respekt for de begrænsninger, det indebar, skulle de ansatte indtil videre arbejde hjemmefra. Nedlukningen omfattede således også ”den fysiske musikskole”.

Heldigvis har situationen efterfølgende udviklet sig på en måde, så regeringen kunne tage initiativ til at påbegynde en delvis og kontrolleret genåbning af samfundet fra den 15. april.

På samme måde, som der var meget stor forståelse for nødvendigheden af at lukke Danmark ned, er der et stort ønske om at kunne genåbne samfundet, så snart det er sundhedsmæssigt forsvarligt. Genåbningen har dog vist sig betydeligt vanskeligere at håndtere for regeringen. Årsagen er naturligvis, at nedlukningen skete samtidig for alle områder, hvor genåbningen skal ske gradvist. Så hvad skal åbne først? Her handler det tydeligvis ikke kun om sundhedsfaglige vurderinger, men i høj grad også om politiske- og økonomiske interesser, når regeringen og folketingets partier strides om rækkefølgen i den gradvise genåbning.

I DMpF er vi bekymrede for, at det offentlige område og ikke mindst et område som musikskolerne risikerer at komme sidst i køen alene af grunde, som ikke udspringer af overvejelser om sundhedsrisiko, men om politiske slagsmål og særinteresser. DMpF har på ingen måde interesse i, at musikskolerne åbner helt eller delvist, før det er fuldt forsvarligt i forhold til den sundhedskrise, samfundet stadig befinder sig i. Her tænker vi både på vores medlemmers og elevernes sikkerhed såvel som på de bredere sundhedsinteresser. Når det er sagt, kan vi konstatere, at sundhedsstyrelsen og politikerne vurderer, at det er forsvarligt med en genåbning af blandt andre frisører og køreskoler. Sammenholdt med, at også folkeskoles laveste klassetrin og daginstitutionerne er åbnet igen, er det DMpF´s opfattelse, at betingelserne for en delvis genåbning af musikskolerne burde være til stede på nuværende tidspunkt.

DMpF opfordrer derfor regeringen og folketingets partier til at huske musikskolen. DMpF mener, det er vigtigt, at musikskolerne medtænkes i fase 2 af genåbningen, som i skrivende stund er planlagt til at finde sted fra den 11. maj, hvis forholdene tillader det. I givet fald bliver det en krævende øvelse for musikskolerne. Uanset, om der bliver tale om en hel eller delvis genåbning, vil der givetvis være mange ufravigelige retningslinjer og forskrifter, der skal overholdes. Dette ændrer imidlertid ikke ved, at musikskolerne bør tænkes med ind i det samlede billede, så også denne del af samfunds- og kulturlivet får de bedst mulige betingelser for at blive videreført uden unødige tab, også på vejen ud af og efter coronakrisen. Det er vigtigt, at alle er opmærksomme på, at børns og unges behov for at spille musik og udvikle musikalsk potentiale ikke er mindsket med den krise, som også de er ramt af.

Husk musikskolen!

https://www.facebook.com/dmpf.dk/