Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Forandringer

Forfatter: David Efraim Poulsen
Af David Efraim Poulsen, medieredaktør

Forandringer kommer i mange former og kan groft sagt opdeles i de ønskede og de uønskede. Udefrakommende forandringer som en coronakrise, der pludselig ændrer vores etablerede arbejdsrutiner, er et godt eksempel. Forandringer, som vi selv igangsætter, opleves derimod anderledes motiverende. Sådanne forandringer har DMpF’s medieplatform undergået. Netop nu er det femåret for fagbladets navneskift til MUSIKSKOLEN. Forrige år skiftede bladet trykkeri, hvilket medførte en opgradering med nye digitale redaktionelle muligheder. Senest har vi i samarbejde med vores grafiske samarbejdspartner givet bladet et helt nyt format med et moderne layout, så det fremstår imødekommende og opdateret. Den løbende udvikling af DMpF’s medieplatform resulterer i, at antallet af nyhedsbreve i 2021 stiger fra fem til syv, indholdet på alle DMpF’s digitale platforme som hjemmeside, FB og Instagram opdateres og øges fortsat, og det fysiske blad går fra seks til fem årlige udgivelser. Disse tiltag er en del af en helt nødvendig fremtidssikring af foreningens kommunikationskanaler. Målet er at være bredt til stede med foreningens fagpolitiske dagsordner og områdets aktuelle musikfaglige tematikker. I udviklingen af bladets indholdsside har vi haft et stort fokus på at beskrive både det nære og det visionære på musikskoleområdet. Der har i nogen grad manglet en synliggørelse af de opgaver, som sekretariatet og DMpF’s arbejdsudvalg løfter. Et nyt tiltag i den forbindelse er bladets nye rubrik ”Godt at vide”, hvor DMpF’s sekretariat behandler ofte forekommende spørgsmål og problematikker på musikskoleområdet. Lærerudvalget, TR-udvalget og Lederforeningen i DMpF kommer fremover ligeledes til orde i fagbladet. Synliggørelse af det fagpolitiske arbejde opprioriteres, da det er et uvurderligt udviklingsarbejde, som kvalificerer foreningens politisk linje og fremtidssikrer organisationen. Mange opfatter i dag det danske arbejdsmarkeds goder, som fagforeninger op gennem det 20-århundrede har tilkæmpet sig, som lovmæssige rettigheder. Det er de ikke, og derfor har de overenskomstbærende organisationer en vigtig formidlingsopgave i at italesætte deres fagpolitiske arbejde.

Som nævnt i indledningen oplever vi uønskede forandringer. Mange steder opleves der faldende elevrekruttering og stigende konkurrence fra fysiske og digitale aktører. Derfor bliver markedsføring og synliggørelse af de danske musikskoler et tema i fagbladet i 2021. En spændende og opløftende musikpædagogisk udvikling afsøges under temaet instrumental holdundervisning. Endelig fastholdes fokus på vidensdeling og digitale lærermidler, hvor alle i MUSIKSKOLEN’s rubrik IT-FIX kan lade sig inspirere af eller bidrage til den fælles viden.

Se også:

Fagbladet MUSIKSKOLEN NR 1 2021

Godt at vide

Markedsføring er vigtig, også på musikskoler

https://www.facebook.com/dmpf.dk/