Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Folketingsvalg 2019

Forfatter: Ole Helby
Af Ole Helby

Kultur er velfærd!

Valgkampen er i fuld gang. Kulturpolitikken plejer ikke at fylde ret meget, når der er folketingsvalg. Folketingsvalget i 2019 kommer formentlig ikke til at ændre ved dette fænomen, selv om vi op til valgkampen har været vidne til nogle bemærkelsesværdige politiske udmeldinger om kulturstøtte, som burde give anledning til at fokusere på kulturpolitikken i de politiske debatter i medier og på vælgermøder.

Henrik Sass Larsen (S) har følt sig kaldet til at angribe den måde, man bruger de kulturelle kroner på. Han går så vidt, at han sætter spørgsmålstegn ved støtten til bibliotekerne, hvor han mener, der snart ikke kommer nogen mere. Man må i det hele taget forstå det sådan, at Henrik Sass Larsen opfatter Det Kongelige Teater, symfoniorkestre, ballet og klassisk musik som noget, der kun er til for en ikke nærmere defineret finkulturel elite. Selv om socialdemokratiets kulturordfører, Mogens Jensen, var hurtig til at gå i rette med Henrik Sass Larsen, er det alligevel foruroligende, at en så højprofileret politiker har en så unuanceret kulturpolitisk holdning. Mogens Jensen har i øvrigt op til valgkampen præsenteret et ønske om at få kultur ud til alle. Han ønsker i den forbindelse at løfte samarbejdet mellem folkeskole og musikskole. Desuden vil han nedsætte omprioriteringsbidraget fra to procent til en halv procent. Herudover vil han slå et slag for at bevare armslængdeprincippet i det danske kunststøttesystem.

Borgmester i Odense, Peter Rahbæk Juel, har præsenteret massive besparelser på kulturen for at få råd til velfærd. Hans plan er at omprioritere fra blandt andet kultur til velfærd. For at forstå sammenhængen er det vigtigt at få med, at borgmesteren også har planer om at spare hårdt på administrationen og hele vejen rundt i forvaltningerne. Baggrunden for det hele er et stort og stigende udgiftspres på ældre- og børneområdet. Det er altså ikke et ensidigt angreb på kulturlivet i Odense, vi er vidne til. Alligevel er det i den grad en politisk bombe, der sprænges, når Peter Rahbæk Juel som borgmester i en af landets største kommuner udtaler, at der skal flyttes penge fra kultur til velfærd. Hvordan i alverden kan den gode mand nå frem til at adskille kultur og velfærd på en så firkantet måde?  Odense har (indtil videre) et stort og veludviklet kulturliv, som alle borgere har mulighed for at få glæde af, herunder i høj grad børn, unge og ældre medborgere. Kulturen er da netop en del af velfærden for den enkelte på lige fod med alle andre dele af vores velfærdssamfund.

Kultur er velfærd! Et liv uden kunst og kultur er et fattigt liv. Det betyder ikke, at kulturen er hellig, men de nævnte eksempler, som langt fra er enestående, kalder nærmest på en politisk debat om kultur som en del af velfærden i vores samfund. Retningen skal sættes på Christiansborg. Rammerne skal hovedsageligt udfyldes i kommunerne.

Kasper Holten, teaterchef for Det Kongelige Teater, forslog for nyligt, at man skulle afsætte en børnekulturel milliard, som skal bruges til, at børn og unge kan komme i berøring med kunst og kultur. Et godt forslag, som fremsynede kulturpolitikere og politiske partier burde løfte med ind i valgkampen.

https://www.facebook.com/dmpf.dk/