Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Fokus på MGK-strukturen

Forfatter: Ole Helby
Af Ole Helby

Leder fra MUSIKSKOLEN nr. 5 2017 De musikalske grundkurser har fra den spæde start været en stor succes. Kursernes placering på musikskoler rundt om i hele landet har haft en dobbelt effekt i form af en stimulering af de lokale undervisningsmiljøer og det lokale musikliv samtidig med, at lokale musikalske talenter har fået bedre muligheder for at forberede sig til optagelse på et musikkonservatorium eller udvikle deres talent med andre mål for øje.

Som en del af den strukturændring, der trådte i kraft den 1. januar 2011, blev de musikalske grundkurser lagt ind under syv MGK-centre. Ændringen medførte, at antallet af musikskoler med selvstændigt grundkursus blev mere end halveret. De syv MGK-centre blev efterfølgende til otte, da Sankt Annæ i København den 1. januar 2014 blev udskilt som selvstændigt MGK fra MGK-Hovedstaden.

Formålet med strukturændringen i 2011 var i høj grad, at det daværende musikudvalg ønskede at styrke MGK´s geografi­ske dækningsområde. Man ville have MGK til at række ud i et større geografisk område, således at de talentfulde unge udenfor de hidtidige MGK-byer skulle få bedre mulighed for at søge optagelse. Det skulle blandt andet ske ved at knytte kurserne tættere til en hel regions musikskoler og deres talentlinjer. Organisatorisk skulle decentraliseringen sikres gennem et regionalt repræsentantskab og et koordinations­udvalg med medlemmer fra mange af regionens musikskoler.

DMpF mener, at modellen er stærk, hvis den reelt udleves i praksis med involvering af alle regionens musik- og kultur­skoler og med etablering af afdelinger på flere skoler og samvirke om talentprojekter på tværs af skolerne. Hvis dette er tilfældet, kan der skabes nogle undervisningsmiljøer, hvor man på en god og hensigtsmæssig måde kan tage højde for væsentlige aspekter som genre og gruppering i forhold til sammensætningen af instrumenter.

Det er afgørende, at MGK er en integreret del af det samlede musikskoleliv i Danmark.

Det er imidlertid DMpF´s opfattelse, at der på nogle MGK-centre finder en uhensigtsmæssig centralisering sted, som på sigt risikerer at undergrave den politiske forståelse og opbakning til de musikalske grundkurser. Det seneste eksempel er udviklingen i region Sjælland, hvor afdelingerne i Slagelse og Guldborgsund sløjfes. Der kan givetvis være mange årsager til, at man når frem til en så drastisk beslutning, men det virker ikke gennemtænkt. Særligt for Lolland-Falster, men også dele af Sydsjælland, er der tale om en stor kulturel svækkelse. Den tætte nærmest symbiotiske forbin­delse mellem Storstrøms Kammerensemble og MGK-afdelingen i Nykøbing Falster betyder, at beslutningen i værste fald kan blive fatal, også for ensemblet. For kulturlivet i Slagelse og for store dele af Vestsjælland vil lukningen af MGK-afdelingen i Slagelse tilsvarende få negative konsekvenser.

Mindre drastisk er det forhold, at det ikke er alle musik- og kulturskoler, der har en oplevelse af, at de bliver inddraget i udviklingen af deres regionale MGK-center. Det er vigtigt at tage denne udfordring op, så alle musik- og kulturskoler inddrages som interessenter i udviklingen af deres MGK-center. I DMpF anbefaler vi ikke aktuelt en ny strukturæn­dring på MGK-området, men på sigt kan det blive relevant at tage strukturen op til overvejelse, hvis de decentrale elementer i den nuværende MGK-model i tiltagende grad sættes til side.

 

MGK-center

Placering

Primært virkeområde

MGK Fyn

Odense Musikskole

Fyn og øerne

MGK Hovedstaden

Københavns Musikskole

Hovedstadsregionen, dog ikke Bornholm

MGK MidtVest

Holstebro Musikskole

Midt- og Vestjylland

MGK Nord

Aalborg Kulturskole

Nordjylland

MGK Sankt Annæ

Sankt Annæ Gymnasium

Region Hovedstaden og Region Sjælland

MGK Sjælland

Køge Musikskole

Region Sjælland og Bornholm

MGK Syd

Kolding Musikskole

Den jyske del af Region Syd

MGK Øst

Aarhus Musikskole

Østjylland

 

https://www.facebook.com/dmpf.dk/