Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

DMpF melder sig ind i Dansk Kunstnerråd

Forfatter: Simon Junker Tang
Af Simon Junker Tang, formand

I slutningen af 2022 traf DMpF politisk beslutning om at søge optagelse i Dansk Kunstnerråd (DKR). Optagelsen blev bekræftet på DKR’s rådsmøde d. 1. marts 2023.

DKR er paraplyorganisation for 26 organisationer med ca. 20.000 medlemmer beskæftiget indenfor bl.a. litteratur, film, musik og billed- og scenekunst, og som står sammen om at styrke kunstens og kunstnernes rolle i samfundet. Det er en dagsorden, der, kunstens egenværdi ufortalt, kan medvirke til at styrke mangfoldighed, bæredygtighed og trivsel i samfundet og samtidigt bidrage til at sikre skabere og udøvere anstændige vilkår. En dagsorden, der er vigtigere end nogensinde, og som DMpF ser sig som en naturlig del af.

Dansk Kunstnerråd kan medvirke til at øge opmærksomheden på, at kunst og kultur skal nå ud til flere. Flere børn og unge skal have mulighed for at udøve og at skabe, både i folkeskolen og på musik- og kulturskolerne. Nye indgangsdøre skal åbnes og økonomiske barrierer fjernes, men det må ikke ske på bekostning af de mange, der ønsker muligheden for selv at mestre et kunstnerisk håndværk som fx det at spille et instrument – tværtimod. Det vil tjene kunsten vel at blive mødt af kompetente og nysgerrige kunst- og kulturbrugere, der selv kender tilfredsstillelsen ved, at en vedholdende indsats og interesse bærer frugt.

Som det første konkrete resultat af indmeldelsen ser DMpF frem til at deltage i samarbejdsprojektet mellem DKR og Danmarks Statistik, Kunstnere i Tal. Projektet udspringer af erfaringerne fra coronanedlukningerne, hvor det blev klart, at der ikke eksisterer et retvisende billede af hverken størrelsen eller sammensætningen af kunstnernes økonomi. En mere præcis indsigt vil gøre det lettere at pege på de forskellige områders særlige udfordringer og give mulighed for, at vi som forening kan blive klogere på vores medlemmers behov.

At indmeldelsen i DKR finder sted i vores jubilæumsår er naturligvis tilfældigt, men sender alligevel det signal, at vi som fagforening er i rivende udvikling, og at vi ønsker at være til stede der, hvor vi kan gøre en forskel for det professionelle kunstnerliv i almindelighed og musikken og vores medlemmer i særdeleshed.

https://www.facebook.com/dmpf.dk/