Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Alle børn skal lære at spille i musikskolen

Forfatter: Simon Junker Tang
Af Simon Junker Tang, formand

Når Danmarks Statistik i januar 2022 kunne opgøre at 8,6 pct. af de 6 til 16-årige var elever på en musikskole i det nedlukningsramte skoleår 2020-2021, var det atter engang åbenbart, at der er lang vej til opfyldelsen af DMpF’s vision. Hvis hvert eneste barn i den skolesøgende alder gik tre år i musikskole, burde tallet i stedet være 30 procent. Den slags mirakler kan selv en ny tilgang til musikskolestatistik ikke skabe. Det kræver, at der stilles mere præcise krav til musikskolerne, og at de nødvendige ressourcer er til rådighed.

Da et politisk flertal med Joy Mogensen i spidsen søsatte Grib Engagementet, lå det i opdraget, at den afsluttende evaluering af de deltagende projekter skulle pege fremad mod mere permanente ændringer og varige tilbud. Mange spændende projekter bliver udviklet og er blevet udviklet over årene, bl.a. med hjælp fra midler afsat i musikhandlingsplaner. Nu er tiden inde til at vise musikskolerne den tillid, de fortjener. Musikskolerne har brug for at kunne planlægge langsigtet og skabe kontinuitet i undervisningstilbuddene, hvis de skal lykkes med lære børn og unge et så komplekst kundskabsfag som musikudøvelse. De kan og bør i langt højere grad selv løfte samarbejdet på tværs af kommunen, regionalt og nationalt. Et samarbejde, der ikke drives af jagten på puljemidler, men af en indre nødvendighed.

DMpF opfordrer derfor regeringen og folketingets partier til at arbejde på en revision af Musikloven og Bekendtgørelse om musikskoler med henblik på at give flere børn og unge adgang til musikundervisning i musikskolen. Generelt skal musikskolernes opgaver uddybes og beskrives klarere. DMpF’s fire hovedforslag er at:

  • Statens refusion af lærer- og lederløn øges fra 13 til de 25 pct. der allerede i dag er lovgrundlag for
  • Kommunerne forpligtes til maksimalt at opkræve 25 pct. af driftsudgifterne i brugerbetaling
  • Kommunerne forpligtes til at igangsætte tiltag, så mindst 10 pct. af målgruppen 0-25 år, herunder 15 pct. af de 6-16-årige, omfattes af et musikskoletilbud senest i 2026
  • Der indføres et økonomisk fripladstilskud parallelt med den ordning, der allerede eksisterer på dagtilbudsområdet

Det vil fjerne den økonomiske barriere for familier med lav indkomst, sikre at musikskolen skaber veje til at nå bredt og decentralt ud i kommunen fx instrumentaltilbud til hele årgange i folkeskolen, sikre et mere rimeligt loft over brugerbetalingen og forhindre, at musikskoler i kommuner som København slipper afsted med at nå ud til under 1 pct. af demografien.

Alt i alt ville det være et stort skridt på vejen til musikskolen for alle.

https://www.facebook.com/dmpf.dk/