Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Går vi på kompromis med fagligheden?

Forfatter: Anne Joss
Af Anne Joss

Af Anne Joss – musikpædagog, uddannet på DKDM med blokfløjte som hovedfag. Ansat ved Hillerød kommunale Musikskole.

Musikskolesæsonen er kort, så kort at den tit umuliggør mere langsigtet planlægning, da vi ikke ved, hvilke og hvor mange elever, og dermed hvilke koncert- og projektmuligheder der er på den anden side af sommerferien. Således er min erfaring, at der i min musikskole sjældent er større og mere ”væsentlige” arrangementer i det tidlige efterår, og at foråret er præget af det forhold, at vi står midt i tilmeldingsperioden – en periode der er præget af usikkerhed. Det er det sidste, dette oplæg handler om.

Min påstand er således, at et musikskoleår er på sit højeste; kreativt, planlægnings – og samarbejdsmæssigt fra november (julekoncertforberedelser) til april – 6 måneder! Herefter tænker og koncentrerer vi os om den kommende sæson og hvad resultatet af indløbne tilmeldinger vil indebære for at kunne opretholde det timetal, vi havde hidindtil. Ingen tvivl om, at koncertaktiviteterne er skyhøje i forårssemestret, lige fra skolekoncerter og forårskoncert til forskole- og åbent husarrangementer, men grundlæggende er det min erfaring, at der i baggrunden ulmer en uro og en bekymring for, hvad gentilmeldinger og måske især nytilmeldinger vil betyde for den kommende sæson, ikke mindst økonomisk!

I vores visionsplan står, og mon ikke det også gør sig gældende for mange andre musikskoler: ”Musikskolen vil konstant udvikle og udvide de pædagogiske rammer uden at gå på kompromis med fagligheden”. Mit noget provokerende spørgsmål er, om det ikke lige netop er det vi gør; altså går på kompromis, når vi i den for os stressede tilmeldingstid, groft sagt, falbyder os selv?!

Her gælder det om i høj grad at præsentere os selv, vores fag og vores undervisning fra den mest attraktive side og vinkel! Spiller vi repertoire i foråret, som vi dybest set godt ved ikke helt harmonerer med de pædagogiske og metodiske ”værdier”? Er vi, især i den periode af året, bange for at stille for store krav? Er vi nervøse for at kaste os selv og eleverne ud i for store udfordringer, teknisk og musikalsk, i angsten for, at de ikke melder sig igen?

At musikskolesæsonen, set med de briller, er kort, er ingen nyhed, at der ikke er synderlig tryghed i ansættelsen er heller ikke noget nyt, sådan har det altid været; ingen elever – ingen undervisning – ingen løn, kort og godt! Men måske er det blot en konstatering, og måske er det bare præmisserne for vores arbejde? Den ultimative ansættelse, hvor vi til 100 procent har samme timetal år efter år er måske utopi? Men måske er det heller ikke ønskværdigt? Lad os vende det på hovedet og tænke, at lige netop den usikkerhed er med til at holde os à jour og er med til at bidrage til, at vi hele tiden ”er på”? Måske fører det, i gåseøjne, det ”positive” med sig, at vi er nødt til at kæmpe for vores timer? Men hvis det i kampens hede indebærer, at vi slækker på krav og en rendyrket holdning til musik, undervisning og pædagogik, så må man vel konstatere, at en økonomisk tryghed alligevel er at foretrække, eller er tryghed med til, at vi læner os tilbage?

Jeg mener, at vi skal være bedre til at lufte den usikkerhed, der råder i foråret, og at vi skal blive bedre til at acceptere, at det nu en gang er betingelserne i vores branche. Vi har alle prøvet at stå ved sæsonskift og kunnet konstatere, at eleverne ikke er der! Det gør ondt, ikke bare i pengepungen men også i høj grad i selvværdet. Jeg vil påstå, at tingene finder sit naturlige leje, og at det ikke er noget odiøst i, at der ikke er 50 tubaelever. Musikskolen og musikskoletanken er, måske lige netop i den her tid, i bevægelse. Derfor mener jeg, at det er væsentligt, at vi holder fast ved de gode værdier, som også handler om at stille krav, både for vores elevers skyld, men især for vores egen skyld.

 

Faktaboks:

Anne Joss – musikpædagog, uddannet på DKDM med blokfløjte som hovedfag. Musikpædagogisk eksamen 1982, diplomeksamen 1984. Ansat ved Hillerød kommunale Musikskole.

https://www.facebook.com/dmpf.dk/