Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

IT-FIX 3 - Youtube features og MySongbook

Forfatter: Simon Krebs
Af Simon Krebs

Simon Krebs er elguitar- og hørelæreunderviser ved MGK-Fyn og Odense Musikskole 

Er du frisk på at dele din viden og erfaring, så læs mere her.

undefined

MySongbook: Android og iOS

Jeg benytter mig ofte af MySongbook. I MySongbook er hvert enkelt instrument lagt ud på et spor eller en kanal, hvor man kan mute/unmute hvert enkelt instrument. Man kan således helt fjerne guitaren fra det nummer, eleven arbejder med, og lade denne spille sin guitarstemme med et fuldt band. Guitarpro, er et lignende program, hvor noder med tilhørende tabs kan tilkøbes. Her er det muligt at gentage specifikke takter og afspille dem i et loop. Eksempelvis kan funktionen speedtrainer bruges, hvor den valgte passage gentages og stiger 5% i hastighed pr. gennemspilning - se forrige IT-FIX i #6 ved David Vollmond. 

undefined

YouTube 

Et såkaldt hurtigt “life hack” i musikskoleundervisningen er YouTubes hastighedsfunktion. Når videoen afspilles klikkes på tandhjulet i nederste højre hjørne, og man kan nu vælge at sætte hastigheden på videoen eller musikken ned. Vel at mærke uden at musikken ændrer pitch. 

undefined

Time Guru Metronome: Android og iOS

Jeg bruges også tit app’en Time Guru Metronome, som er en metronom, der gradvist kan “luge” slag ud af takten. Dvs. at mens eleven holder et riff til metronomens beat, luger den flere og flere slag ud, så eleven gradvist selv skal holder “time”. 

Vil du gerne dele din IT-viden med andre, så læs mere her.

https://www.facebook.com/dmpf.dk/