Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

IT-FIX 13 - Padlet

Forfatter: David Efraim Poulsen
Af David Efraim Poulsen, medieredaktør

Padlet

Padlet er en digitale opslagstavle, hvor du og dine elever kan dele post-it notes i form af tekst, billeder, links, musik, dokumenter, videoer m.m. Padlet kan være hjælpsom i undervisningen fx som lektiebog eller i forbindelse med diskussioner, brainstorm, notater, quizzer, planlægning osv. Padlet er ret velegnet til at strukturere undervisning og samarbejde, hvor kolleger og elever asynkront kan tilføje indhold til samme tavle.

Lærerperspektiv

Med Padlet kan du skabe en digital ramme for din undervisning og elevernes øvning. Over tid kan du orientere dig i elevernes lærings- og udviklingsforløb og afdække, om du kommer hele vejen rundt om faget. Du kan løbende give elever feedback på opgaver og give dem nye lektier eller øvelser for. I samarbejdssituationer med kolleger eller elever kan du bruge Padlet til at styre processen og skabe mindmaps, der illustrerer og fastholder elevers, kollegers eller egne idéer.

Elevperspektiv

Padlet giver eleven en asynkron mulighed for søge noder, øvelser eller musikeksempler i nye og gamle lektieopslag. Det giver eleven mulighed for at vende tilbage til tidligere øvelser eller opgaver for at repetere og orientere sig i sit eget læringsforløb. Eleverne kan selv bidrage aktivt i undervisningen ved at løse opgaver på Padlet-opslagstavlen eller fx give sin lærer feedback. Eleven har mulighed for at besvare opgaver med både illustrationer, lyd og video, således at skriftlighed ikke er en begrænsning for faglighed.

GDPR-bemærkninger

Du skal som lærer oprette en bruger for at kunne opsætte, indstille og dele en Padlet. Dine elever behøver ikke at oprette en bruger for at tilgå og interagere med dit indhold. Du skal blot give dem det unikke link til din Padlet. I forhold til databeskyttelse skal du være opmærksom på, at eleverne ikke må slå billeder eller videoer op af sig selv eller af deres venner eller bekendte. Samme opmærksomhed kræves i forhold til upload af taleoptagelser eller tekst med personoplysninger. Endelig bør alt naturligvis slettes, hvis en elev stopper i musikskolen.

Sådan kommer du i gang

Padlet kan tilgås via computer, men kan også fås som app til smartphones og tablets. Betjeningen af Padlet er relativt intuitivt, så det er ikke nødvendigt med forkundskaber. Du kan oprettet en gratis Padletbruger

https://www.facebook.com/dmpf.dk/