Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

MØD SØREN BECHMANN- ansvarshavende redaktør på forlaget Dansk Sang

Forfatter: Birgitte Schade
Af Birgitte Schade

Musiklærerforeningens forlag, Dansk Sang, har fået ny ansvarshavende redaktør, og i den anledning har jeg besøgt Søren Bechmann, som har været på posten, siden det legendariske makkerpar Jørgen Andresen og Ib Thorben Jensen fratrådte deres stillinger i 2016.

DMpF har en mangeårig tradition for samarbejde med Dansk Sang. Et samarbejde der trækker tråde tilbage til 1993, hvor DMpF og Dansk Sang i fællesskab udgav publikationen Brug musikken. Det var derfor med spænding, jeg mødte Søren Bechmann for at høre nærmere om de muligheder, der er for et fortsat samarbejde med DMpF, om hvilke visioner han har for forlaget og ikke mindst, hvem der gemmer sig bag navnet.

Vil du fortælle lidt om dig selv og de erfaringer, du bringer med dig?

Jeg er oprindeligt uddannet folkeskolelærer, og i den sammenhæng vil jeg gerne sige, at jeg faktisk også har undervist i elguitar i musikskolen. Herudover har jeg taget en pædagogisk diplomuddannelse i musik samt en cand. pæd. i didaktik med særligt henblik på musikpædagogik. Undervejs begyndte jeg at interessere mig mere og mere for, hvordan vi legitimerer musikfaget i skolen, og hvor der sker noget i forhold til beslutningerne omkring musikfaget i skolen. Det førte til, at jeg blev ansat som redaktør af EMU indenfor musikområdet. Gennem mit arbejde i EMU kom jeg ind i nogle cirk­ler omkring ministeriet og blev det, der dengang hed fagkonsulent i musik i folkeskolen. Der var jeg i fra 2010 - 2016. Det var en rigtig spændende tid, fordi der skete en enorm omstilling indenfor undervisningen i de år, men da jeg så stillingsopslaget som ansvarshavende redaktør på Dansk Sang, var jeg ikke i tvivl om, at jeg her kunne bruge rigtig mange af de erfaringer, jeg havde - også i forhold til udviklingsprojekter og den slags ting, som hører med til at være ansvarshavende redaktør.

... og du har sikkert haft travlt, for det har været svært at finde et tidspunkt, vi kunne mødes.

Ja, jeg har haft rigtig travlt, men det har været spæn­dende hver eneste dag. Vi har gang i rigtig mange ting lige nu. Særligt i udviklingen af hele det digitale område, hvor vi - med afsæt i forlagets erfaringer og traditioner - er i gang med at føre forlaget ind i en ny tidsalder. Vi vil gerne bevare de flotte produkter, som har ken­detegnet forlaget gennem fyrre år, men hvor arbejdet tidligere har været centreret omkring bøgerne, er vi nu også i gang med at udvikle forskellige typer af digitale publikationer og hybrider heraf. Vi arbejder simpelthen i retning af flere udtryksformer i relation til materialerne.

Hvilke digitale udtryksformer er I konkret i gang med at udvikle?

Først og fremmest handler det om, at vi har skabt en ny undervisningsportal, som hedder "Dansk Sang Digital". Her kan man gennem brug af login få adgang til en lang række forskellige musikalske aktiviteter og undervisningsforløb, om udnytter de mange muligheder, der ligger i det digitale medie. F.eks. får man adgang til instruktionsvideoer, lydfiler og tekster, der - via brug af storskærm - kan vises for eleverne. Alle aktiviteterne retter sig i første omgang mod Fælles Mål, men de kan sammensættes vidt forskelligt, så de passer til den enkelte lærer og elevgruppe. Herudover får man også adgang til Dansk Sangs sangbank, som indeholder en lang række af de mange sange, der gennem tiderne er udgivet på Dansk Sang. Vi har også arbejdet målrettet på at få skabt en platform til vores netbutik, så man kan søge meget mere målrettet, og vi har lanceret nyhedsbreve for vores vigtigste målgrupper - herunder musikskolen.

Når man ser på de materialer, der er udgivet på Dansk Sang, findes der rigtig meget godt og relevant materiale for musikskoleundervisere, der arbejder med holdundervisning af 0 -9 årige, kor og elementært sammenspil.

Når det kommer til instrumentalskoler, instrumentale undervisningsforløb, sammenspil for dygtige elever og lignende er det imidlertid noget vanskeligere at finde egnede materialer. Er der planer om at sætte mere fokus på udgivelse af materialer, der henvender sig til undervisere indenfor instrumentalundervisningen?

Vi er først og fremmest et forlag, som er dygtigst til det, der i en eller anden grad har med grundskolen at gøre. Når det så er sagt, ser jeg, at der er store potentialer for at gøre endnu mere for musikskolen på forlaget. I forhold til den del af musikskolens undervisning, der har instrumental karakter, vil vi helt klart prioritere musikskolerne højt og jeg kan afsløre, at vi i øjeblikket venter på et manuskript, som vi har sat i gang omkring klaverundervisning. Samtidig er det vigtigt at sige, at vi ikke har intentioner om at gå ind og lave det samme, som andre forlag laver i forhold til instrumentalundervisning. Der er dog huller, som ikke er udfyldt, og her kan musikskolerne med fordel udpege og italesætte de behov, der er for undervisningsmaterialer og på den måde hjælpe forlaget på vej

Det er også vigtigt at sige, at instrumentalundervisningen langt fra er hele musikskolens område. Med den nye reform blev samarbejdet mellem de to institutioner (folkeskole og musikskole) jo langt mere formaliseret, end det var tidligere. Jeg var faktisk selv med til den konference i 2012, hvor det blev foreslået, at man gjorde et eller andet ved det mærkelige forhold, at det stod i musikskolens opdrag, at de skulle samarbejde med folkeskolen, men at det ikke stod i folkeskolens opdrag, at de skulle samarbejde med musikskolen. Det førte til, at der i forbindelse med den nye reform var klare politiske tilkendegivelser om, at man ønskede et langt mere styrket samarbejde mellem folkeskolen og musikskolen, og det har medført en lang række nye spændende initiativer og udviklingsprojekter i alle landets kommuner.

Så musikskolen står ikke kun på det ben, der handler om den instrumentale undervisning. Den står også på det ben, der handler om samarbejdet mellem skolen og musikskolen, og mange af de materialer som Dansk Sang har i forvejen, taler rigtig godt ind i det samarbejde.

Rundt om i landet sidder der mange musikskolelærere, som har udviklet gode og brugbare materialer til brug både i instrumentalundervisningen og i de mange forskellige typer af samarbejder, der er opstået i relation til folkeskolen. Hvad skal der til, for at disse lærere kan få udgivet materiale på Dansk Sang?

Det er vigtigt, at materialerne har en klar ide, og at der indgår nogle didaktiske overvejelser omkring materialet. Herudover skal man som forfatter gøre sig nogle indledende tanker om målgruppen og det behov, der måtte være for materialet. I den sammenhæng kan jeg sige, at vi er i gang med at opdyrke et bredt vækstgrundlag i forhold til at udgive på forlaget. Vi har senest afholdt et forfatterseminar i Bjerringbro med - synes vi selv - en rigtig god tilslutning, hvor vi kom igennem en hel masse forhold omkring det at udgive ting på vores forlag. Her optog vi også videomaterialer, som vi i øjeblikket er ved at bearbejde, således at vi kan tilgængeliggøre, hvordan og hvorledes det forholder sig, når man skal udgive materiale hos os. (Der vil inden længe blive lagt link til videoerne på forlagets Facebookprofil).

Vi har tidligere talt om, at I får rigtig mange gode forslag til udgivelse - faktisk mange flere end I kan publicere. Kan du sige noget om de kriterier, I lægger til grund for udvælgelse af materiale?

Materialet skal kunne anvendes relativt bredt, hvis man skal trykke det på papir. Det er også helt afgørende, at vi kan hente de rettigheder hjem, som måtte være relevante i forhold til publikationen. Endvidere er vi meget opmærksomme på selve markedsføringen af materialet. Det skal kunne lanceres i en form og i et prisniveau, som er relevant for køberen. Det er samtidig vigtigt for mig at sige, at selvom vi siger nej til at udgive et materiale, er det ikke nødvendigvis et udtryk for, at det er dårligt. Det kan være, at det er et materiale vi allerede har rigtig meget af i forvejen, at det er af meget lokal karakter eller at det er for dyrt at få indhentet rettigheder til. Når jeg taler om publikationer, er det også vigtigt at sige, at de ikke nødvendigvis er på papir, og at det fremover vil indgå i vurderingerne, hvilke formater der giver mening til de enkelte projekter.

Hvad er fordelen ved at udgive på Dansk Sang frem for selv at lægge materialer op på en hjemmeside, udgive på eget forlag eller lignende?

Det er en meget stor opgave at udgive materialer. Som forfatter skal man derfor vurdere, hvad man vil fokusere på.

Er det indholdet eller er det også hele markedsføringen?

Det med at komme ud over rampen med produktet er samlet set lige så vigtigt som selve indholdet, hvis andre skal have glæde af det. Her kan vi som forlag noget særligt i forhold til denne her branche. Netværk er jo altafgørende, og Dansk Sang kan via foreningsmedlemmerne løfte materialer ud i alle mulige kringelkroge af det musikfaglige miljø ... og vi kan professionalisere det konkrete produkt. Det har vi fyrre års erfaring med.

Hvilke muligheder ser du for et fremtidigt samarbejde med DMpF?

Dansk Sang har jo en mangeårig tradition for samarbejde med DMpF. Et samarbejde, der trækker tråde tilbage til 1993, hvor Ole Helby og Kirsten Værgmann, daværende formand for folkeskolens musiklærerforening, stod bag publikationen Brug musikken som blev udgivet af Dansk Sang og DMpF. Bogen handler om samarbejdet mellem folkeskole og musikskole, så det der med, at samarbejdet først var noget, vi kom i tanke om i forbindelse med den seneste reform, det er jo ikke rigtigt. Nu har vi bare lidt nemmere ved at henvise til det, fordi samarbejdet er blevet formaliseret gennem den udvikling, der har været. Herudover har vi i mange år arbejdet sammen med DMpF omkring udgivelser af materialer, der i særlig grad kan anbefales til musikskoleundervisere. Jeg ser store muligheder for, at vi i fremtiden kan arbejde endnu mere målrettet i forhold til de publikationer, vi laver, og her er det helt afgørende for os som forlag, at vi lytter til, hvad der er relevant indenfor musikskoleområdet. At vi er opmærksomme på, hvad der sker, og at vi også lytter til de kompetencer, som musikskoleunderviserne har. Her har vi brug for DMpF, og jeg håber, at vi i fremtiden kan forstærke dette samarbejde til gavn og glæde for både musikskole og grundskole.

Links

EMU - www.emu.dk - er en undervisningsportal, som indeholder både praksis- og forskningsbaserede ressourcer, der frit kan bruges af undervisere og pædagoger.

Læs mere om forlaget på www.dansksang.dk

Se publikationer der anbefales af DMpF, ved at skrive ”dmpf” i søgefeltet under ”find materialer” i netbutikken

I Dansk Sangs nyhedsbrev for musikskoleundervisere kan man læse om relevante udgivelser, få invitationer til events, rabatkoder til køb i netbutikken m.m.: www.nyheder.dansksang.dk

Hvis du har ideer og forslag til udgivelse af undervisningsmaterialer, der kan være relevante for musikskoleområdet, kan du kontakte projektleder Lars Thor Larsen på lars@dansksang.dk

 

 

 

https://www.facebook.com/dmpf.dk/