Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Ulempegodtgørelsen eller Natpenge - Hvad er rigtigt?

På min lønseddel fra den ene af mine musikskoler er der en post, som hedder Natpenge. På den anden får jeg udbetalt Ulempegodtgørelse - Hvad er rigtigt?

?: På min lønseddel fra den ene af mine musikskoler er der en post, som hedder Natpenge, og som udgør et antal gange à ca. 25 kr. På den anden musikskole får jeg udbetalt ulempegodtgørelse for arbejde efter kl. 17 og i weekender på ca. 55 kr. Kan det være rigtigt, at der er sådan en forskel fra musikskole til musikskole?

!: Nej, det har du ret i, der ser ud til at være noget, som ikke stemmer: Indtil musikskolelærere fik en ny arbejdstidsaftale pr. 1/8 2016, altså for snart 8 år siden, fik man natpenge efter statens takster for arbejde på visse ubekvemme tidspunkter, bl.a. mellem kl. 17 og 06. Det kunne lyde, som om det stadig er den, du får udbetalt på skole 1. Da den nuværende arbejdstidsaftale trådte i kraft, bortfaldt natpengene, og man får i stedet en ulempegodtgørelse på 25 % af timelønnen i arbejdstiden kl. 17-06, i weekender, på helligdage, juleaften efter kl. 14 og grundlovsdag efter kl. 12. Ulempegodtgørelsen vil ligge fra ca. 45 til ca. 70 kr. pr. time alt efter dit lønniveau – og det ser ud til, at det er den, du ganske korrekt får udbetalt fra skole 2. Hvis du ikke får – eller har fået – udbetalt ulempegodtgørelsen fra skole 1, må der foretages en efterberegning 5 år tilbage fra det tidspunkt, fejlen bliver opdaget. Det samme gælder dine kolleger.

Der er dog en enkelt forbehold: Hvis du har aftalt med din leder, at ulempegodtgørelsen ikke udbetales, men afspadseres, skal den selvfølgelig ikke fremgå af din lønseddel – så vil den i stedet indgå i opgørelsen af det antal timer, du skal arbejde i skoleåret. Afspadsering af ulempegodtgørelsen kan dog kun ske ved en aktiv aftale mellem jer.: Den må ikke forudsættes at finde sted, medmindre du beder om at få den udbetalt, og du kan heller ikke selv forlange afspadsering. Der skal med andre ord være en konkret, individuelt aftalt enighed mellem dig og din leder, før ulempegodtgørelsen kan afspadseres.

https://www.facebook.com/dmpf.dk/