Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Om tjekke-ud-tid, godtgørelser under sygdom og afgrænsning af arbejdstid

?: Skal der afsættes arbejdstid efter endt undervisning? På min musikskole tilrettelægges arbejdstiden, så arbejdsdagen for musikskolelærerne slutter 5 min. efter den sidste lektion. Er det en korrekt fremgangsmåde?

!: Alle dine arbejdsopgaver skal kunne løses i arbejdstiden, så hvis du kan forlade arbejdspladsen 5 min. efter, at den sidste undervisning er slut, er alt i orden. Hvis du derimod har flere opgaver efter endt undervisning, end du kan nå på 5 min., fx at sende eleven afsted, rydde lokalet op, pakke sammen, tage nødvendige notater om elever og undervisning, låse lokalet, aktivere alarm, må der enten afsættes mere tid i dit arbejdsskema, så du kan nå det hele, eller du må nøjes med at bruge den tid, der er afsat, og så må resten af opgaverne løses på en anden måde. I det sidste tilfælde kan du tage en snak med din leder om, hvad du skal prioritere. Det samme gælder naturligvis ved skift mellem undervisningslokaler/arbejdssteder i løbet af en arbejdsdag.


 

?: Har jeg krav på ulempe- og weekendgodtgørelse, hvis jeg bliver syg?

!: Ja. Ulempe- og weekendgodtgørelse er såkaldt fast påregnelige tillæg, som skal udbetales for den planlagte arbejdstid, også når du er syg. Det gælder både den daglige arbejdstid og anden planlagt arbejdstid som f.eks. weekendarrangementer.


 

?: Jeg har svært ved at holde rigtigt fri, fordi mails, sms’er og opkald fra elever og forældre kommer på alle tider af døgnet, somme tider også ret sent om aftenen og i weekends. Hvad skal jeg gøre?

!: Du skal først og fremmest tage problemet alvorligt: Det er vigtigt, at du ved, hvornår du er på arbejde, så du får mulighed for rent faktisk at holde fri og restituere udenfor arbejdstiden. Løsningen ligger lige for: Hvis kontakten med elever/forældre, kolleger og andre samarbejdspartnere foregår pr. mail, kan du bede om at få en arbejdsmail, som du kan nøjes med at åbne, se og besvare, når du er på arbejde. Hvis du bliver bedt om at oplyse et telefonnummer til elever, kolleger og andre arbejdskontakter, f.eks. hvis afbud eller andet skal sendes pr. sms, vil du også have brug for at få stillet en arbejdsmobil til rådighed, som ligeledes kan være tændt i arbejdstiden og slukket, når du har fri. På den måde kan du sikre, at du får adskilt arbejde og fritid.

https://www.facebook.com/dmpf.dk/