Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Om timeløn og souschefers arbejdsopgaver

?: Jeg er blevet tilbudt fast ansættelse på en musikskole og har forsøgt at spørge til min timeløn, men ikke rigtigt fået et svar, jeg kunne bruge. Hvordan finder jeg ud af, hvad jeg kommer til at tjene?

!: Aflønningen er et særdeles relevant spørgsmål, når man skal tage stilling til, om man ønsker at takke ja til jobbet. Der skal foretages en individuel lønforhandling for dig mellem din kommende leder og tillidsrepræsentant for at fastlægge din løn, og den bør naturligvis finde sted, inden du bliver bedt om at meddele, om du ønsker at tage imod jobtilbuddet. Når den er på plads, kan du bruge skemaet ”Tjek din lønseddel” på DMpF's hjemmeside (husk at vælge det rigtige datointerval): Når du udfylder det, får du bl.a. din årsløn, månedsløn og timeløn oplyst for at kvalificere din beslutning. Vær opmærksom på, at timelønnen beskriver den løn, du får for alt arbejde – også under ferie, sygdom og andet fravær med løn. Det kan med andre ord være mere interessant at se på måneds- og årslønnen, den sidste evt. for en fuldtidsansat, hvis du vil sammenligne med den løn, du kommer fra i tidligere ansættelse.

 

?: Jeg er souschef på en musikskole og er for nylig blevet pålagt arbejdsopgaver, som er helt nye, og som jeg aldrig tidligere har varetaget. Har jeg pligt til at påtage mig dem?

!: Som udgangspunkt er det lederen, som leder og fordeler arbejdet, så i mange tilfælde er svaret ”ja”, men det kræver naturligvis, at der er tale om opgaver, som kan ligge indenfor en souschefs arbejdsområde. Det kommer dog an på, hvad der er aftalt ved din ansættelse, herunder hvad der står i din ansættelseskontrakt, din stillingsbeskrivelse osv., og hvordan I undervejs har aftalt din portefølje. Du skal naturligvis også besidde de nødvendige kompetencer – eller tilbydes efteruddannelse, så du får dem. Henvend dig gerne til DMpF, så vi konkret kan vurdere sagen.

https://www.facebook.com/dmpf.dk/