Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Om sygdom i ferien, afspadsering af ulempegodtgørelse og tidspunkt for opgaveoversigtssamtalen


 

?: Hvornår skal opgaveoversigtsamtalen (OOS) foregå?

 

!: Da lederen skal udlevere din opgaveoversigt inden d. 1/8, skal den forberedende samtale i sagens natur foregå i så god tid inden sommerferien, at din leder kan nå at gøre opgaveoversigten færdig i tide. Fra sommeren 2022 skal du have opgaveoversigten udleveret senest 4 uger inden normperiodens start, så dér må I være endnu tidligere ude.


 

?: Hvad sker der, hvis jeg bliver syg i sommerferien?

 

!: Hvis du allerede er syg, når ferien starter, og din arbejdsgiver har modtaget din sygemelding ved feriens start, suspenderes ferien, indtil du er rask igen. Ferien starter på den første dag, hvor du ellers skulle have arbejdet (dvs. den første hverdag i ferien) og du skal sygemelde dig efter de sædvanlige regler på skolen. Hvis du først bliver syg undervejs i ferien, skal du sygemelde dig hurtigst muligt overfor arbejdsgiveren og (om nødvendigt for egen regning) hurtigst muligt skaffe lægelig dokumentation for sygemeldingen. De første 5 sygedage tæller stadig som feriedage, derefter har du ret til at få ferien suspenderet i den resterende sygeperiode. Der er kun 5 dages karens pr. ferieår, så selvom den enkelte sygdom varer mindre end 5 dage, er det alligevel en god idé at sygemelde dig.

Du skal under alle omstændigheder huske at raskmelde dig, når du er det – også når det sker i den planlagte ferie. Den ferie, som suspenderes pga. sygdom, kan afholdes senere.


 

?: Hvem bestemmer, om jeg skal afspadsere min ulempegodtgørelse (tillæg for arbejde mellem kl. 17 og 06, i weekends, på helligdage mv.) eller have den udbetalt?

 

!: Som udgangspunkt udbetales ulempegodtgørelsen. Hvis du og din leder er enige om det, kan den i stedet afspadseres. Du kan altså ikke vælge afspadsering uden din leders godkendelse, og lederen ikke uden din. Inden I beslutter jer for afspadsering, anbefaler DMpF, at I aftaler vilkårene for afspadseringen.

https://www.facebook.com/dmpf.dk/