Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Om styr på arbejdstid og -mængde, opgaveoversigt og klatpensioner

?: Jeg har endnu ikke fået udleveret min opgaveoversigt for dette skoleår: Hvornår skal jeg have den?

!: Opgaveoversigten skal som udgangspunkt udleveres senest 4 uger før skoleårets start, dvs. i starten af juli. Hvis du først er blevet ansat efter skoleårets start d. 1. august, kan det i sagens natur ikke lade sig gøre, og så må opgaveoversigten udarbejdes hurtigst muligt, så også du får et overblik over dine arbejdsopgaver i skoleåret.


 

?: Jeg har aftalt med min musikskoleleder, at jeg selv holder øje med min arbejdstid – vi er enige om opgaverne, og vi mente begge som udgangspunkt, at opgavemængden svarede fint til min ansættelse. Nu er jeg imidlertid kommet i tvivl, og jeg har svært ved at bevare overblikket over, hvor meget jeg egentlig arbejder. Jeg vil dog gerne vente med at ændre aftalen med min leder, til jeg er mere sikker i min sag. Hvordan kan jeg genfinde overblikket?

!: DMpF har udviklet en række skemaer* til at holde øje med arbejdstiden, som du kan finde på vores hjemmeside. Der er bl.a. et skema til opgørelse af den præsterede arbejdstid: Der kan du notere, hver gang du bruger tid på dit musikskolearbejde, og skemaet lægger det hele sammen, så du får alt regnet med. Prøv at bruge det i en måned eller to, så du kan se, om dit tidsforbrug svarer til din ansættelse. Det tager muligvis et øjeblik at blive fortrolig med at bruge skemaet, (se gerne instruktionsvideoerne på siden) eller kontakt DMpF for instruktion, så fungerer det ganske nemt.


 

?: Jeg er lige blevet ansat som musikskolelærer efter et par års ansættelse indenfor et andet arbejdsområde. I det nye job er der oprettet en pensionsordning, men jeg har jo allerede en pensionsordning fra det gamle job. Er der noget, jeg skal overveje i den forbindelse?

!: Det kommer selvfølgelig an på ansættelsesgraden i de to jobs, men det kan tænkes, at det er en god idé at overføre den indbetalte pension i den gamle ordning til den nye; såkaldte ”klatpensioner”, dvs. små, passive pensionsopsparinger, risikerer at blive spist op af administrationsgebyr. Kontakt evt. Sampension for nærmere rådgivning og evt. få hjælp til at samle dine pensioner.


 

*Se skemaer til opgørelse af den præsterede arbejdstid her 

 

 

 

https://www.facebook.com/dmpf.dk/