Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Om snestorme og udregning af timeløn

?: Må jeg blive hjemme fra arbejde, når det er snestorm?

!: Hvis vejret er så voldsomt, at det er umuligt eller uforsvarligt at møde ind på arbejde, og du har forsøgt at komme afsted, har du lov at blive hjemme. Hvis din musikskole er lukket pga. vejret – det bør fx ske, hvis skolerne i kommunen lukker – får du udbetalt din fulde løn, og du og din leder kan aftale, at du løser andre opgaver i arbejdstiden derhjemme. Hvis skolen derimod er åben, men det er umuligt for dig at nå frem, er der flere løsningsmodeller, hvis I ikke kan finde arbejdsopgaver, som du kan løse hjemmefra: Du kan bruge en omsorgsdag, seniordag eller 6. ferieugetimer, I kan aftale afspadsering eller omlægning af tjenesten, eller du kan blive trukket i løn for fraværet. Du skal naturligvis give besked om dit fravær så hurtigt som muligt, når det står klart, at du ikke kan komme frem.

?: Jeg er blevet tilbudt fast ansættelse på en musikskole og har forsøgt at spørge til min timeløn, men ikke rigtigt fået et svar, jeg kunne bruge. Hvordan finder jeg ud af, hvad jeg kommer til at tjene?

!: Aflønningen er et særdeles relevant spørgsmål, når man skal tage stilling til, om man ønsker at takke ja til jobbet. Der skal foretages en individuel lønforhandling mellem din kommende leder og tillidsrepræsentant for at fastlægge din løn, og forhandlingen bør naturligvis finde sted, inden du bliver bedt om at meddele, om du ønsker at tage imod jobtilbuddet. Når lønnen er på plads, kan du bruge skemaet ”Tjek din lønseddel” på DMpF’s hjemmeside (husk at vælge det rigtige datointerval): Når du udfylder det, får du bl.a. din årsløn, månedsløn og timeløn oplyst for at kvalificere din beslutning. Vær opmærksom på, at timelønnen beskriver den løn, du får alle dage – også under ferie, sygdom og andet fravær med løn. Det kan med andre ord være mere interessant at se på måneds- og årslønnen, den sidste evt. for en fuldtidsansat, hvis du vil sammenligne med den løn, du kommer fra i tidligere ansættelse.

https://www.facebook.com/dmpf.dk/