Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Om sammenhængende arbejdstid, 6. ferieuge og ret til indsigt i klager


For at få skemaet til at passe for mine elever er der opstået lidt længere pauser i undervisningen. Er jeg på arbejde, eller har jeg fri i pauserne, og tæller de med i opgørelsen af min arbejdstid?

 

Din arbejdstid planlægges som udgangspunkt samlet, så i de tidsrum, hvor der ikke er elever i skemaet, kan du udføre andre arbejdsopgaver. Du kan også aftale med din leder at holde egentlig pause (under ½ time). Tiden tæller som arbejdstid, så det er vigtigt, at du har mulighed for at anvende tiden til relevant opgaveløsning, herunder at du har adgang til et egnet lokale mv.


? Hvem bestemmer, om jeg skal afholde 6. ferieuge - og hvornår?

 

Du bestemmer selv, om du vil afholde din 6. ferieuge, have den udbetalt eller have den indregnet i årsnormen. Du skal senest d. 1. maj give din leder besked om, hvilken mulighed du vælger for det kommende år. Hvis du vælger at afholde 6. ferieuge, skal du tidligst muligt give din leder besked om hvornår. Du behøver altså ikke give besked senest d. 1. maj, men så snart du ved, at hvornår du ønsker at afholde ugen eller en del af den. Lederen skal imødekomme dit ønske, med mindre ”arbejdets udførelse hindrer dette”. Det kan f.eks. dreje sig om situationer, hvor din tilstedeværelse er ekstraordinært vigtig for, at planlagte aktiviteter kan afvikles: Du er lydtekniker på skolens nytårskoncert, skal holde et vigtigt oplæg på et planlagt lærermøde el.lign. Ret til løn under 6. ferieuge optjenes i kalenderåret til afholdelse det efterfølgende år fra d. 1. maj og et år frem. Hvis du ikke har optjent ret til løn i hele 6. ferieuge, kan du alligevel afholde hele ugen, dog kun med løn i den del, du har optjent ret til.


? Der er en kollega, som har klaget over mig, men jeg kan ikke få lov at se klagen. Hvordan skal jeg forholde mig?

 

! Når nogen klager over dig, har du – med meget få og sjældne undtagelser – ret til både at kende klagens indhold og afsender. Hvis du ikke får lov til det, skal du henvende dig til DMpF og få sagen vurderet for videre håndtering.

 

https://www.facebook.com/dmpf.dk/