Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Om pension og øveture uden overnatning

?: Jeg havde 2 års deltidsansættelse som lærer på en kommunal musikskole under konservatoriestudierne. Nu er jeg færdiguddannet og har fået en større ansættelse på en anden kommunal musikskole. Hvornår skal den nye arbejdsgiver indbetale pension til mig?

!: Når du én gang har været ansat som månedslønnet efter Overenskomst for musikskolelærere i 10 måneder, har du ret til at få indbetalt pension på al fremtidig musikskoleansættelse efter overenskomsten. Din nye arbejdsgiver skal derfor indbetale pension, fra du bliver ansat. Fra d. 1. april 2022 ændres reglerne, så der kun kræves 5 måneders ansættelse som månedslønnet efter overenskomsten for at opnå ret til at få indbetalt pension.


 

?: Før min ansættelse som musikskolelærer har jeg haft mindre ansættelser under andre overenskomster, hvor der for hver af dem er oprettet en pensionsordning. Jeg har derfor en række små pensionsordninger stående med mindre beløb, og jeg er bange for, at pengene bliver spist af administrationsomkostninger, inden jeg får glæde af dem. Hvad kan jeg gøre ved det?

!:Din arbejdsmarkedspension som musikskolelærer indsættes på en pensionsordning i Sampension. Vi kan derfor anbefale dig at tage kontakt til dem for at få hjælp til at finde den bedste måde at bevare værdien af dine passive små-pensioner, evt. ved at overføre dem til pensionsordningen i Sampension.


 

?: På musikskolen skal jeg holde en øveweekend lørdag og søndag med nogle af mine elever, men vi tager hjem og overnatter. Skal tiden beregnes efter reglerne om øveture og koncertrejser?

!: Nej, når turen ikke er med overnatning, kan reglerne om arbejdstid ved øveture og koncertrejser ikke anvendes. Tiden skal i dette tilfælde beregnes efter reglerne om weekendgodtgørelse.

https://www.facebook.com/dmpf.dk/