Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Om orkestertur, "slutløn" og lederlønsforhandlinger

?: Søndag d. 7. maj var vi som så mange gange før på en herlig tur i Tivoli med nogle af musikskolens sammenspilshold og orkestre. Vi tog afsted med bussen kl. 7 og var hjemme igen kl. 22.40. Inden afgang brugte vi ½ time på at pakke instrumenter, og vi pakkede ud ½ time, da vi kom tilbage til musikskolen, så jeg kunne køre hjem kl. 23.10. Hvordan skal arbejdstiden for turen beregnes?

!: Her er tale om weekendarbejde, som udløser både weekend- og ulempegodtgørelse til musikskolelærere. Din samlede arbejdstid var kl. 6.30 til kl. 23.10, altså 16 timer og 40 minutter eller 16,67 timer. Tiden tillægges 50 %, så weekendgodtgørelsen udgør 16,67 timer * 1,5 = 25 timer. Din leder vælger, om timerne skal afspadseres eller udbetales. Hvis de udbetales, skal det ske på den først mulige lønudbetaling efter turen – dvs. med majlønnen. Hvis de afspadseres, medregnes de i din opgørelse af præsteret arbejdstid på afspadseringstidspunktet. Oveni weekendgodtgørelsen kommer ulempegodtgørelsen, som udgør 25 % af arbejdstiden, dvs. 16,67 timer * 0,25 = 4,17 timer. Ulempegodtgørelse udbetales også i maj, medmindre du og din leder har aftalt, at du afspadserer din ulempegodtgørelse. På DMpF’s hjemmeside kan du finde skemaer til at beregne både ulempe- og weekendgodtgørelse.

 

?: Når vi taler om lønforhandlinger på min musikskole, nævnes begrebet ”slutløn” jævnligt – men jeg kan ikke finde nogen aftale, hvoraf det fremgår. Hvad er slutlønnen for en musikskolelærer?

!: Du har fuldstændig ret: Der findes ikke noget, som hedder slutløn for musikskolelærere. Der vil naturligt være en grænse for, hvor højt man kan komme i løn, men der er ikke aftalt noget egentligt loft. Desværre hører vi fra tid til anden, at det øverste garantiløntrin, som findes i musikskolelærerenes overenskomst, nemlig en samlet løn, som svarer til mindst trin 40 efter 10 års ansættelse efter overenskomsten, betegnes som slutløn. Det beror imidlertid på en misforståelse: Bestemmelsen om garantiløn angiver en minimumsløn efter hhv. 6 og 10 års ansættelse – ikke et loft.

 

?: Jeg har nu været musikskoleleder i 2 ½ år og tænker, at jeg har sat mig så godt i stolen og vist mit værd, at det vil være rimeligt at se på min løn. Hvordan griber jeg det an?

!: Det er godt, at du er opmærksom på det; uden jævnligt tilbagevendende lønforhandlinger sker der jo ingenting. Du kan vælge selv at tage kontakt til din nærmeste leder og drøfte sagen, eller du kan overlade det til DMpF at forhandle din løn. Vi skal skrive under i alle tilfælde, og med de mange lederlønsforhandlinger, vi gennemfører hvert år, har vi både erfaring og fingeren på pulsen, så tag under alle omstændigheder en indledende snak med os, inden du går i gang.

https://www.facebook.com/dmpf.dk/