Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Om ekstra opgaver og tillæg

?: Som musikskolelærer får jeg udbetalt et tillæg på 24,87 kr. for arbejdstimer mellem kl. 17 og 06. Er det korrekt?

!: Nej: Det lyder, som om du får udbetalt det nattillæg, som musikskolelærere fik inden overgangen til ny arbejdstidsaftale i 2016, nemlig statens takster for ulempegodtgørelse til tjenestemænd. Efter d. 1/8 2016 skal du i stedet have udbetalt 25 % af din nettotimeløn inkl. faste tillæg, så hvis din godtgørelse har været udbetalt forkert, skal der ske en efterberegning og -udbetaling efter gældende regler. Man går som udgangspunkt 5 år tilbage. Du skal have det samme tillæg for arbejde i weekender, på søgnehelligdage, grundlovsdag efter kl. 12 og juleaftensdag efter kl. 14.

?: Når jeg melder mig syg fra mit job som musikskolelærer, bliver jeg spurgt, om jeg selv vil melde afbud til mine elever. Har jeg pligt til det?

!: Ved en fuld sygemelding er du sygemeldt fra alle arbejdsopgaver, også kontakt til eleverne, så du har ikke pligt til at melde afbud til eleverne, når du er syg. Derfor er det vigtigt, at du sikrer dig, at alle oplysninger i dit arbejdsskema er korrekte (elevernes undervisningstider, møder mv.), så den, som skal aflyse undervisning og andre aktiviteter, har mulighed for at se, hvem der skal kontaktes med et afbud den pågældende dag.

?: Jeg har fået tilbudt et vikariat på en musikskole, og skolen oplyser, at jeg bliver ansat som timelønnet vikar. Er det korrekt?

!: Det kommer an på vikariatets varighed: Hvis det løber i 1 måned eller mindre, vil du ganske rigtigt være timelønnet. Hvis det derimod har en varighed over 1 måned, skal du være månedslønnet vikar i stedet.

?: Jeg er blevet bedt om at påtage mig nogle ekstra opgaver i en periode af dette skoleår og vil få udbetalt lønnen som merarbejde. Jeg er musikskolelærer ansat på 20/37, og der vil være tale om 60 ekstra arbejdstimer fra d. 1/9 og frem til udgangen af skoleåret d. 31/7. Er det en korrekt fremgangsmåde?

!: Nej, det er ikke den rigtige måde at gøre det på. Hvis dit merarbejde varer mere end en måned, skal din ansættelsesgrad ændres.

 

 

 

https://www.facebook.com/dmpf.dk/