Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Om barselsorlov, syge elever og egen sygemelding

Godt at Vide om hvordan du planlægger barselsorlov, takler elever der møder syge op til undervisningen og sygemelding helt generelt.

?: Somme tider dukker mine musikskoleelever op til undervisning, selvom de har været hjemme fra skole pga. sygdom. Det sker, at jeg bliver smittet, og så rammer det jo – ud over mig selv og min familie – alle de andre elever, indtil jeg er rask igen. Hvad kan jeg gøre ved det? !: Dit spørgsmål illustrerer rigtig godt, hvorfor det giver god mening at have retningslinjer for elevers fremmøde til undervisningen, som forældrene skal kende, når de tilmelder deres børn. Corona har uden tvivl øget opmærksomheden på at undgå at viderebringe smitte, så formentlig vil forældrene også kunne se idéen. Tag gerne sagen op på skolen, så I kan finde en ordning, som giver mening for alle parter.

?: Jeg venter barn til sommer og vil gerne begynde at planlægge min orlov, men jeg har svært ved at finde rundt i barselsreglerne. Hvor kan jeg blive klogere? !: Det forstår vi godt: Barselsaftalen i sig selv er forholdsvis kompleks, men dens mange valgmuligheder gør, at langt de fleste familiers ønsker og behov kan imødekommes. For børn født senere end d. 1. august 2022 er der ovenikøbet kommet ny barselslovgivning, som har afstedkommet et administrationsgrundlag til den kommunale barselsaftale; det er ikke noget, man kan sætte sig ind i på et øjeblik. Det bedste, du kan gøre, er at henvende dig til DMpF – så hjælper vi dig med at finde frem til den helt rigtige plan for dig og din familie.

?: Jeg bor en times kørsel fra min musikskole. Får jeg løn, hvis der kommer en snestorm eller andet voldsomt vejr, som forhindrer mig i at komme på arbejde?

!: Hvis musikskolen også er ramt og lukker pga. vejret, får du din løn som sædvanligt. Hvis skolen derimod kan holde åbent, men du ikke selv er i stand til at komme frem pga. af vejret, skal du give besked hurtigst muligt om dit afbud, og så kan du trækkes i løn svarende til de arbejdstimer, du må forsømme. Hvis du har 6. ferieugedage eller omsorgs- eller seniordage til rådighed, kan du vælge at tage sådan en, eller I kan måske aftale afspadsering, omlægning af tjeneste eller hjemmearbejde i stedet for løntræk.

 

https://www.facebook.com/dmpf.dk/