Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Godt at vide - om arbejdsredskaber, 6. ferieuge og fridøgn

Forfatter: DMpF’s sekretariat, der behandler ofte forekommende spørgsmål og problematikker fra foreningens medlemmer
Af DMpF’s sekretariat, der behandler ofte forekommende spørgsmål og problematikker fra foreningens medlemmer

? Skal jeg bruge min egen mobiltelefon, tablet, computer, noder osv. til arbejdsopgaver i forbindelse med mit musikskolearbejde?

Nej, din arbejdsgiver skal stille de arbejdsredskaber til rådighed, som er nødvendige for, at du kan passe dit arbejde.


? Jeg er musikskolelærer og skal holde 6. ferieuge i en arbejdsuge, hvor der er planlagt flere arbejdstimer end min gennemsnitlige

ansættelsesgrad. Jeg er ansat på 20/37, men i ferieugen er der planlagt 23 arbejdstimer. Bliver jeg trukket i løn de sidste 3 timer?

Nej, de sidste 3 timer omlægges til afvikling på et andet tidspunkt.


? På musikskolen holder vi hvert år nytårskoncert med lange prøver lørdag og koncert søndag.

Jeg arbejder også på ugens øvrige dage og har på den måde 12 arbejdsdage i træk på musikskolen. Koncerten slutter søndag aften kl. 21.30, så klokken er mindst 23, inden jeg kan gå hjem. Mandagen efter begynder min arbejdstid kl. 8.30. Det er hårdt! Kan jeg slippe for det?

Du har krav på et fridøgn efter højst 10 arbejdsdage, så 12 dage i træk er for mange.

(Hvis du er på øvetur eller koncertrejse i weekenden, kan der dog godt være 12 dage imellem to hviledøgn.)

Du har også krav på 11 timers sammenhængende hvile pr. døgn, men det kan undtagelsesvist være 8 timer én gang om ugen, så når det er noget, som sker sjældent, kan du godt slutte arbejde kl. 23 og starte igen næste dag kl. 8.30.

Det bedste ville nok være, hvis din leder gav dig afspadsering for weekendarbejdet i ugen efter nytårskoncerten, helst med start mandag morgen, så du kan nå at hvile ud, inden du skal i gang igen.


https://www.facebook.com/dmpf.dk/