Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Om 6. ferieuge og senioraftaler

?: Sidste år gik jeg fra en ansættelsesgrad på 34/37 til 30/37.

Jeg er i gang med at planlægge min 6. ferieuge og får nu at vide, at den kun kan afholdes på 30/37 dage, selvom jeg har optjent den på 34/37. Kan det være rigtigt?

!: Ja – men: Det er rigtigt, at du afholder din 6. ferieuge på den nye ansættelsesgrad, altså 30/37. Der bliver dog alligevel kompenseret for, at du på det tidspunkt, hvor du optjente din ret til løn under 6. ferieuge, havde en højere ansættelsesgrad, idet den løn, som du skal have udbetalt, mens du afholder din 6. ferieuge, skal beregnes på den ansættelsesgrad, du havde, da du optjente den – altså (med forbehold for, hvornår den nye ansættelsesgrad trådte i kraft) skal lønnen under 6. ferieuge beregnes på 34/37.

Hvis du var gået op i ansættelsesgrad, ville det have været omvendt: Du kunne holde din 6. ferieuge på den høje ansættelsesgrad, men fået udbetalt løn på den lave.

Selve lønberegningen, altså hvad angår løntrin og -tillæg, foretages ud fra lønnen på det tidspunkt, hvor du afholder din 6. ferieuge, også selvom du evt. har fået en lønstigning, siden du optjente retten til løn i 6. ferieuge.   

 

 

?: Jeg er ved at være lidt oppe i årene og kan mærke et stigende behov for at bruge lidt mere tid på mig selv og lidt mindre på arbejdet. Jeg er på den anden side bekymret for at gå ned i tid, da jeg nødigt vil miste noget af min pension. Hvad vil I anbefale?

!: På det kommunale område findes Rammeaftale om seniorpolitik, som, ud over at give kommunalt ansatte, således også musikskolelærere og -ledere, adgang til seniordage, mulighed for at indgå senioraftaler. Den hyppigste model er netop, at man går ned i arbejdstid med en tilsvarende lønnedgang, men med fortsat pensionsindbetaling på det oprindelige niveau. Der er ikke noget krav til kommunerne om at indgå senioraftaler, men i DMpF oplever vi i store træk imødekommenhed, når vi henvender os derom. Vi hjælper gerne med at forhandle aftalen og skal under alle omstændigheder underskrive den.

https://www.facebook.com/dmpf.dk/